Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierZooEasy
ZooEasy versie 2.4.50

Beste ZooEasyOnline gebruiker,

De afgelopen periode is ons ontwikkelteam bezig geweest met versie 2.4.50 van ZooEasy Online. De planning is dat maandag 21 augustus tussen 6.00 en 12.00 uur CET deze versie naar productie wordt gebracht. In die periode zal ZooEasy Online niet beschikbaar zijn voor gebruik. Wij willen u vragen hiermee rekening te houden in de planning van uw werkzaamheden.

Versie 2.4.50 bevat de volgende uitbreidingen en aanpassingen waar we ontzettend blij mee zijn:

Honden
Bij Honden kan nu bij Stamboom gekozen worden uit 3, 4 of 5 generaties voorouders.
De fotopagina is uitgebreid er kunnen nu tot 10 foto’s worden geplaats en de gebruiker kan nu zelf bepalen welke foto de hoofd-foto is.
Bij het onderdeel Bloedverwanten is naast de Nakomelingen: met kinderen, kleinkinderen en alle nakomelingen uitgebreid met:
Voorouders: zijnde, Ouders, Grootouders, Overgrootouders, Betovergrootouders en Alle voorouders tot 10 generaties. Als gekozen wordt voor Alle voorouders kan het geruime tijd duren voordat het getoond wordt en die duur neemt toe met het toevoegen van Extra veld categorieën.
Overige: zijnde, Broers en zussen, Halfbroers en halfzussen, Ooms en tantes en Neven en nichten.

Nesten
Hier is nu ook een aparte Fotopagina toegevoegd en bij de proef stamboom kan ook gekozen worden voor 3, 4 of 5 generaties.

Verder zijn er nog een aantal aanpassingen gedaan, die het werk van mijn collega’s en mij wat makkelijker maken.

Wat de Fotopagina betreft, we zullen de foto’s die nu (nog) onder Bijlagen staan overbrengen naar de Fotopagina. Het zal duidelijk zijn, dat dit gezien het grote aantal foto’s wel enige tijd in beslag zal nemen en vragen daarvoor uw geduld.

NVSW ZooEasy
Willem Stemerdink

 

English version

Dear ZooEasy Online user, the past period is our development team has been busy with the 2.4.50 version of ZooEasy Online. The planning is that Monday 21 August between 06:00 and 12:00 CET this version will be brought to production. In that period ZooEasy Online is not available for use. We would like to ask you to take this into account in the planning of your work.

Version 2.4.50 contains the following enhancements and adjustments we are extremely happy with: Dogs
In the family tree now can be chosen for 3, 4 or 5 generations of ancestors.
The Picture page is extended and now up to 10 photos can be placed and the user now can choose which picture is the main picture.
The section Blood relations is next to the Offspring with 1st line offspring, 2line offspring and All offspring expanded to include:
Ancestors:
Parents, Grandparents, Great grandparents, Great-great-grandparents and All ancestors up to 10 generations. If is chosen for all Ancestors it can take quite some time before it is shown and that duration increases with adding additional Extra fields categories.
Others:
Brothers & sisters, Half brothers & half sisters, Uncles & Aunts and Cousins & Nieces.

Breedingpairs
Here also a Picture page is added and now at the Trial pedigree also can be chosen for 3, 4 or 5 generations.

There are some more modifications that make the work of my colleagues and me a bit easier.

What the Picture page is concerned, we will transfer the pictures that now (still) are under Attachments to the photos page. It will be clear, that this operation in view of the considerable number of pictures (up to 6.000) will take some time and therefore we ask for your patience.

NVSW ZooEasy
Willem Stemerdink
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken