Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hiernegenendertigste nieuwsbrief 39


Op 24 september vieren we het 70 jarig bestaan van de NVSW op camping De Veenhoop in Friesland.

Alle informatie over het programma en de aanmelding vindt u hier: Jubileum


Vacature Pupinformatie Wetterhoun

De Wetterhoun Fok Advies Commissie is op zoek naar een actief NVSW-lid dat wil bemiddelen tussen aspirantkoper en fokker of herplaatser en belangstellende. Heb je beschikbare tijd en kennis van het ras, dan is dit misschien iets voor jou!

De Pupinformatiedienst draagt zorg voor het beheer van de wachtlijst en onderhoudt daartoe contact met fokkers, aanstaande eigenaren en inventarisatoren, die de nestbezoeken afleggen. De werkzaamheden van de pupinformatiedienst worden gedaan overeenkomstig de daartoe vastgestelde regels in de fokreglementen van de vereniging. De pupinformatiedienst is tevens betrokken bij te herplaatsen honden.

Alle informatie staat hier: wetterpupinfo


Fokkersberaad Wetterhoun op 4 juli

Ervaring maakt wijzer en de ontwikkelingen hebben ons dan ook geleerd dat er misschien een paar dingen in het bestaande beleidsplan fokkerij Wetterhounen herzien moeten worden.

Daarover willen we graag met jullie van gedachten wisselen en dan dingen opnieuw afstemmen. 
Het gaat dan met name over het vervolg van de reeds gedane outcross: de F2 en verdere generaties.
We hopen dat jullie met ons mee willen denken en zien jullie graag dinsdagavond 4 juli.

Daarover willen we graag met jullie van gedachten wisselen en dan dingen opnieuw afstemmen. 
Het gaat dan met name over het vervolg van de reeds gedane outcross: de F2 en verdere generaties.
We hopen dat jullie met ons mee willen denken en zien jullie graag dinsdagavond 4 juli.

Aanvang 19.30, zaal open vanaf 19.00 uur
Locatie: De Aker, Fontanusplein 2 in Putten


Pupprijs en dekgeld

Op de AV van 17 juni is besloten de maximale pupprijs te verhogen naar € 900,=

Het dekgeld blijft voorlopig € 700,= met recht op herdekking. 

Alle besluiten van de AV staan hier. Besluitenlijst AV


Schadeclaim

Mevr. A. Douma heeft bij de NVSW een schadeclaim ingediend van € 16.000,=

Het bestuur heeft de afhandeling hiervan in handen gesteld van onze rechtsbijstandsverzekering.


Geert Jan de Jong zegt bestuurslidmaatschap op.

Onderstaande brief is ontvangen van Geert Jan de Jong:

 

Bestuur NVSW

Geacht bestuur,

Na een mediatongesprek, een gesprek met een afvaardiging van de fac-stabijhoun, diverse e-mails van diverse leden is na de AV van 17 juni jongstleden voor mij de maat vol en zeg ik hierbij mijn bestuurslidmaatschap op.

Het is voor mij zeer ongebruikelijk dat ik gedurende de wedstrijd het voor gezien houdt, maar de wijze waarop binnen de NVSW door een groep mensen omgesprongen wordt met kennelijke ongenoegens maken het voor mij niet mogelijk om nog tijd en moeite te besteden aan deze vereniging.

Met name de stemming rondom de herbenoeming van Dick, de benoeming van Elly met een groot aantal tegenstemmers maken het voor mij duidelijk dat we erg hard aan het werk zijn voor een vereniging waarin een club mensen actief is die op zodanig e wijze de sfeer bepaalt dat het voor mij in ieder geval onwerkbaar is.

Als klap op de vuurpijl komt daar nog bij de stemming rondom een door het bestuur uitgesproken schorsing waarbij kennelijk persoonlijke frustraties het winnen van verenigingsbelang.

Deze optelsom maakt dat ik mijn positie ter beschikking stel. Uiteraard zal ik meewerken aan het afronden van datgene dat nog door mij afgerond dient te worden.

Met vriendelijke groet,

Geert Jan


Elke vereniging een vertrouwenspersoon, ook de NVSW?

Wie geeft zich op voor de werkgroep Vertrouwenspersoon NVSW

Afgelopen periode heeft het bestuur de mogelijkheden voor een vertrouwenspersoon binnen de NVSW onderzocht. Zij kwamen tot de conclusie dat aard en doel van onze vereniging een andere is dan bijvoorbeeld een vereniging die met kinderen werkt. Bovendien is er binnen de NVSW een geschillencommissie en ook moeten de statuten en reglementen aangepast worden. Dus is dit allemaal in verhouding kun je je afvragen. Het bestuur beantwoordde deze vraag met : nee.

De leden hebben het bestuur gevraagd dit standpunt te herzien. Vandaar nu deze oproep, we willen een werkgroep samenstellen die een voorstel en procedure gaat uitwerken om voor te leggen aan de leden. Wat is de rol en de plek van een vertrouwenspersoon binnen de NVSW? Zeker als je dit nodig vindt en hier ideeën over hebt meld je aan! We willen vlot aan het werk zodat er in het najaar bij een buitengewone algemene leden vergadering een besluit genomen kan worden.

Meld je aan bij Elly van der Helm via wetterfac.voorzitter@nvsw.nl

Reageer voor 1 augustus 2017.Limmie vd Woude erelid

De AV heeft Limmie vd Woude tot erelid benoemd vanwege haar jarenlange inzet voor de vereniging en de wetterhoun in het bijzonder. Ze was als lid van de fac altijd bereikbaar en reed het hele land door om bij bevallingen te helpen.Gerrit vd Veen lid van verdienste

Het bestuur heeft Gerrit vd Veen benoemd tot lid van verdienste. Hij heeft vele jaren stabijs geinventariseerd en nestbezoeken afgelegd. Ook zet hij zich nog steeds in voor de stabij als jachthond.


Agenda

4 juli; Fokkersberaad wetterhoun

28 juli; SJP proef in Beesd

18,19 20 aug; Kennismaking zweetwerk

24 sept; Jubileumdag

14,15 okt; Jachtweekende

28 okt; Fokkersdag najaar

11, 25 nov en 2, 16 dec; fokkerscursus najaar

18 nov AV extra

17 dec; Kerstzweetproef

14, 28 jan en 11, 25 feb 2018; Fokkerscursus voorjaar

7 april 2018, Clubmatch 2018

9 juni 2018; Fokkersdag voorjaar

6 oktober 2018; Fokkersdag najaar.

Agenda
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken