Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierzesendertigste nieuwsbrief 36
Vacature voorzitter wetterfac

Oproep
Wegens het vervullen van een andere functie binnen de NVSW door de huidige voorzitter van de FAC-Wetterhoun is er een Vacature voorzitter Fokadviescomissie Wetterhoun ontstaan. Het bestuur van de NVSW nodigt leden uit op deze vacature te reageren.

Taakomschrijving.

  • Draagt (in bestuurlijke zin) zorg voor het bevorderen van de fokkerij en de gezondheid van de Wetterhoun en behartigt de daaruit voortvloeiende belangen in het bestuur (als bestuurslid)
  • Adviseert (namens de FAC) het bestuur en de algemene ledenvergadering over het te voeren fok- en gezondheidsbeleid
  • Treedt op als voorzitter van de Fok Advies Commissie Wetterhoun, stuurt deze aan en ziet toe op de juiste uitvoering en handhaving van de fokreglementen van onze vereniging
  • Onderhoudt de bestuurlijke contacten met fokkers en leden omtrent zaken op het gebied van de fokkerij en/of gezondheidszorg van de Wetterhoun
  • Onderhoudt contacten met externe instanties/instellingen ten behoeve van de gezondheidszorg en fokkerij
  • Draagt zorg voor de bestuurlijke coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van de fokkersdagen en de clubmatch
  • Onderhoudt contacten met de coördinator van de nestbezoekers en inventarisatoren
  • Is betrokken bij het door de NVSW georganiseerde overleg met de keurmeesters
  • Treedt als voorzitter van de Fokadviescommissie naar ‘buiten’ en geeft d

Wat verwachten wij van de kandidaat?

Goede communicatieve eigenschappen, accuratesse, goed kunnen samenwerken en organisatietalent. Beschikt over voldoende tijd, deels overdag, maar ook in de avonduren. Heeft een klantvriendelijke benadering en is goed op de hoogte zijn van de karaktereigenschappen en de gezondheid van de Wetterhoun. Daarnaast is een gedegen kennis van erfelijkheid en genetica een vereiste, of de bereidheid om zich hierin te verdiepen. Heeft kennis van de tot nu toe ontwikkelde visie op het fokbeleid van de Wetterhoun en ondersteunt dit.

 

Maar ook:

Kennis van de reglementen van de Raad van Beheer en de NVSW

Leidinggevende kwaliteiten, kan groep aansturen (ook) in een informele sfeer en staat  daarbij stevig in de schoenen.

Is actief en enthousiasmerend.

Heeft inlevingsvermogen en een luisterend oor.

Is belangenbehartiger, maar ook een teamplayer die oog heeft voor het grotere geheel

Beschikt over goede kennis van de Nederlandse taal.

 

Voor info (ook over de te volgen procedure) kunt u contact opnemen met de secr. van de NVSW (0186-620274). Reacties kunnen tot 20 april 2017 worden gericht aan het bestuur van de NVSW,
t.a.v. Dick Vermeij,  secretaris (secretaris@nvsw.nl).

 


Kampioenschaps Clubmatch

Op 1 april is de Kampioenschapsclubmatch in de Hanzehal in Zutphen.

Een gezellige dag om veel Friese honden te zien en bekenden te ontmoeten. Aan het einde van de dag weten we ook nog wie de mooiste Wetterhoun of Stabijhoun van 2017 is.

Vergeet dus niet in te schrijven.

Meer info vindt u hier.


Jubileumdag

Op 23 september zullen we samen vieren dat de NVSW 70 jaar geleden erkend is. Het is 75 jaar geleden dat de Wetterhoun en de Stabijhoun als ras werden erkend.

We gaan naar camping De Veenhoop, in Veenhoop ( Friesland). Het hele gezin is van harte welkom.

Nadere berichten volgen, maar zet de datum vast in uw agenda!!!


Vacatures Wetterfac

Bij de wetterfac zijn nog de volgende vacatures:

Secretarisin verband met vertrek van de huidige secretaris is de Wetterfac op zoek naar een nieuwe secretaris. Wie komt ons enthousiaste team versterken?

De secretaris is een belangrijke spil in de wetterfac: samen werken we aan een goed fokbeleid en programma en zijn we er trots op om ons ras te laten zien, zoals op de fokkersdagen en de jaarlijkse clubmatch.

Als secretaris ben je eerste contactpersoon en aanspreekpunt van de FAC. Meer info

 

 

FokadviseurWe hebben nog enthousiaste mensen nodig i.v.m. vertrek van ‘oudere’ adviseurs. Als fokadviseur werk je nauw samen met de andere fokadviseurs. Zij zullen je wegwijs maken in de boeiende wereld van de fokkerij. Meer info


Inschrijven voor activiteiten van de JWC

De JWC heeft een nieuwe weg ingeslagen en wil voorjagers stimuleren om met hun Stabij- of Wetterhoun aan wedstrijden en proeven mee te doen. Zodoende kunnen we onze mooie rassen behouden als werkhond.

Binnenkort meer info hierover.

Tot 24 maart kunt u zich inschrijven voor de Clubdiplomadag die op 2 april gehouden wordt, waar de SJP ( Standaard jacht Proeven) met dummy's worden uitgevoerd. Meer info en inschrijven via: de website

Op 22 april ( voor de Stabijs in Zeeland) en 23 april ( voor de Wetterhounen in Oost Nederland) organiseren we een informatie/trainingsdag voor het veldwerk. Dit als opmaat voor een wedstrijd in 2018. Als u hiervoor belangstelling heeft, meldt het dan z.s.m. bij Philip Modijefsky; jwsc.philip@nvsw.nl

 

 

 

 


Oproep aan sportieve bazen en honden!

Er zijn ongetwijfeld getalenteerde stabij’s, wetters en bazen overal in den lande actief bezig in allerlei takken van hondensport. Doe je met je stabij of wetterhoun mee aan wedstrijden op gebied van behendigheid (agility), flyball, breitensport, hoopers, canicross, enz. of heb je een hoog niveau in de GG bereikt?

De NVSW / JWSC zou het leuk vinden om daar wat meer over te horen. Uitslagen van deze wedstrijden komen namelijk niet bij de vereniging binnen. Wij ontvangen graag sportuitslagen en foto’s voor op de website. Zoals uitslagen van shows en jacht-en veldwerk op de site geplaatst worden moet het ook voor sportevenementen de gewoonste zaak van de wereld worden om in het zonnetje gezet te worden. Graag met vermelding waar en wanneer de wedstrijd plaatsvond, in welke klasse, bij welke kc of vereniging en wie de keurmeesters waren. En natuurlijk de leeftijd en roep- en stamboomnaam (mocht die afwijkend zijn) van de hond.

Ook een stukje tekst over de manier waarop er getraind is, de hoogtepunten en dieptepunten van de trainingen, mislukkingen en overwinningen ontvangen wij graag! Je ervaringen zullen ongetwijfeld andere eigenaren tot steun en inspiratie dienen.

Stuur de uitslag van de wedstrijd, foto van diploma/certificaat, hond en stukje begeleidende tekst naar de webmaster; webmaster@nvsw.nl of naar de redactie redactie@nvsw.nl
agenda

26 maart; strandwandeling met inventarisatie te Rockanje

1 april; Clubmatch in Zutphen

2 april; Clubdiplomadag te Wierden

22 april; Veldwerkdag Stabijhoun in Zeeland

23 april; Veldwerkdag Wetterhoun in Zeeland

20 mei; workshop C,B,A

20 mei; Fokkersdag voorjaar

17 juni; Algemene Vergadering

14/15 oktober; Jachtweekend

23 september, jubileum 70 jaar NVSW

28 oktober; Fokkersdag najaar

17 december; Kerstzweetproef Haaksbergen

alle info staat: hier.

 

 Lijst van Kampioenen

Voor de AV krijgen de baasjes van een hond die 2016 kampioen is geworden een aparte uitnodiging. Ze worden dan in het zonnetje gezet. Hier staat de lijst zoals we die van de RvB ontvingen. Staat u er niet bij, dan moet u zelf met de RvB contact opnemen, want de kampioenschappen van o.a. jeugdkampioen en veteranen worden niet automatisch vermeld. 

Mocht dat het geval zijn, dan is het fijn als u de secretaris dit ook laat weten. secretaris@nvsw.nlShowverslagen

Als u nog showverslagen heeft die nog niet op de website staan, wilt u ze dan sturen naar Maruerita Falkena.

Alle showverslagen staan: hier.

Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken