Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierTwintigste nieuwsbrief Editie 20, mei 2014
Kampioenschapsclubmatch 31 mei 2014 te Zutphen

Op zaterdag 31 mei a.s. is het weer zover. Dan houdt de NVSW haar jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch. Als vanouds in de Hanzehal in Zutphen. We hebben ervaren keurmeesters uitgenodigd. Om 10.00 uur beginnen de keuringen. Het belooft weer een geweldige dag te worden! Voor belangstellenden en aspirant-eigenaren is dit een prima gelegenheid meer over de rassen en de vereniging te weten te komen. Toegang voor bezoekers is gratis. U komt toch ook?

U kunt zich tot 17 mei online inschrijven


Wetterhounfokkers maken duidelijke keuze

Op het Fokkersberaad van zaterdag 12 april jl. hebben de Wetterhounfokkers de 4 rassen geselecteerd die de komende 2 jaar ingezet zullen gaan worden bij het inkruisen in het kader van het FokBeleid: Barbet, Grote Poedel, Portugese Waterhond en Labrador. Het Bestuur van de NVSW gaat de 4 gekozen rassen aan de Raad van Beheer voorleggen, zodat we snel verder kunnen met de uitvoering van de eerste outcross. De volgende stap is een oproep aan Wetterhounfokkers om zich te melden voor deelname aan een outcross. Daarna worden de 4 fokkers geselecteerd die kiezen voor een combinatie van hun teef en een van de 4 gekozen rassen. In overleg met de Aangewezen Jury en Wetter-FAC worden daarna de reuen geselecteerd die zullen worden ingezet.

Klik hier voor het volledige verslag van het Fokkersberaad


Outcross Wetterhounen: aanmelden voor deelname

Als u met uw Wetterhounteef wilt meedoen aan een outcross met een van bovenstaande rassen, dan kunt u zich aanmelden bij de Wetter-FAC vóór 31 mei a.s. Om deel te kunnen nemen moet u akkoord zijn met de Regels voor de Fokker zoals opgenomen in het  Beleidsplan; moet uw teef voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in het verenigingsfokreglement (VFR) voor de Wetterhoun en moet uw teef in de komende twee jaar ingezet kunnen worden. Verder zijn er geen aanvullende voorwaarden ten aanzien van de fokker of van de teef, alleen hebben teven die al eerder een nest hebben gehad en SCID-vrij zijn de voorkeur. Bij uw aanmelding graag aangeven welke van de 4 rassen uw voorkeur heeft en de naam van uw hond en haar NHSB-nummer vermelden.

Aanmelden kan uitsluitend via bovenstaande wijze en binnen de gestelde termijn


Tweede rasvereniging

Nu er voor beide rassen twee verenigingen bestaan, zou er onduidelijkheid kunnen ontstaan hoe de NVSW met de aanvragen voor een dek-advies zal omgaan. Het verenigingsfokreglement (VFR) van de NVSW is uitgangspunt. Dit betekent het volgende:

  • Alleen leden van de NVSW kunnen een dek-advies aanvragen.
  • Een reu-eigenaar die lid is van de NVSW en zijn of haar reu buiten de NVSW wil inzetten dient zelf een fokadvies voor de combinatie aan te vragen bij de FAC van de NVSW.
  • Er mag alleen met een positief advies worden gefokt
  • Dekkingen buiten de NVSW tellen mee voor het bepalen van het maximum aantal dekkingen dat een reu volgens het VFR van de NVSW mag verrichten.
  • Alleen beschikbare dekreuen van leden in binnen- en buitenland mogen op de deklijst van de NVSW. Deze reuen moeten aan de in de NVSW geldende voorwaarden voldoen om voor de fokkerij te worden ingezet.
  • Reuen waarvan de eigenaar geen lid is van de NVSW worden niet actief door de FAC bemiddeld en worden niet op de dekreuparade van de fokkersdag uitgenodigd.

Stabijhounpups in aantocht

Er komen weer meerdere Stabijhounnesten aan. De wachtlijst is kort, met name voor reutjes. Bent u geïnteresseerd in een pup, dan kunt u snel aan de beurt zijn.

De pupinformatiedienst helpt u graag verder


Op de agenda:

17 mei: Workingtest trainingsdag voor beginners

31 mei: Kampioenschaps Clubmatch te Zutphen

14 juni: Algemene Vergadering te Putten

19 oktober: Wandeling met inventarisatie te Mechelen (Zuid-Limburg)

25 oktober: 2e Fokkersdag te Zutphen

9 november: Start NVSW Fokkerscursus te Zwolle

Wat, waar en wanneer


Uitbreiding Stabij-FAC

Het bestuur heeft Jack Tomson benoemd als nieuwe dek-adviseur in de Fok Advies Commissie Stabijhounen. Hij gaat de regio Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland bemannen.


De nieuwste show-verslagen op de website

De nestverslagen van fokkersdag van 5 april zijn op de ledenpagina’s gepubliceerd. Heeft u showverslagen die daar nog niet staan, stuurt u dan een scan of kopie naar Hanneke Dijkman.

Bekijk alle showverslagenAanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken