Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierNieuws over NVSW ZooEasy Online Extra editie
Update ZooEasy

Beste ZooEasy gebruiker,

Op dit moment is ZooEasy bezig met de implementatie van de nieuwe versie. Door de omvang van de database kan dit nog een flink deel van de dag duren. We vragen uw begrip hiervoor.
Binnenkort wordt de nieuwe versie 2.3.00 van ZooEasy operationeel.
De voor gebruiers meest interessante wijzigingen zijn de volgende:

Menu Honden
Omwille van de leesbaarheid zijn de volgorde en inhoud van een aantal kolommen in het tabblad Honden aangepast. In plaats van nummers worden nu de namen van de ouders en eigenaar en fokker weergegeven. Verder voegen we op termijn nog een aantal icoontjes toe, die aangeven of het reu of teef betreft, hond overleden is (voor zover natuurlijk bij ons bekend) en er nakomelingen, foto of uitslagen aanwezig zijn. Deze aanpassing vergt iets meer tijd voor de schermopbouw.

Er is nu een tabblad Persoonlijke gegevens toegevoegd. In dit tabblad kunt u eigen opmerkingen over een dier kwijt. Deze gegevens zijn ook strikt persoonlijk en niet door iemand anders in te zien. Ook de beheerder kan dit niet zien.
Deze gegevens blijven echter alleen bestaan zolang uw account actief is. Wordt het account, om welke reden dan ook, opgeheven, dan zijn de gegevens weg en op geen enkele wijze terug te halen.

Menu Nesten
In het menu Nesten kon gezocht worden naar de eigen combinaties en werd alleen gekeken naar de eigenaar van de teef. In de nieuwe versie wordt ook gekeken naar de eigenaar van de reu.

Overige opmerkingen
Er kan rechtstreeks vanuit de NVSW site worden ingelogd.
Het probleem van mail aan de beheerder die niet aankomt is opgelost.
Verder zijn er nog een aantal zaken aangepast, die al vooruit lopen op de module Dek-aanvraag. Hier merkt u als gebruiker echter nog niets van.


Dear ZooEasy user,

At this moment, ZooEasy is implementing the new version. This will take some time, maybe the rest of the day.
Soon, the new version of ZooEasy 2.3.00 will be operational.
The most interesting changes for users are as follows:

Dogs Menu
To increase the readability, the sequence and content of a number of columns in the tab Dogs have changed. Instead of numbers, there are now the names of the parents and owner and breeder. Furthermore some icons that indicate whether the dog is male or female, dog has died (as far as we know, of course) and if offspring, photo or results are present. This adjustment takes a bit more time for the screen performance.

There is a personal data tab added now. In this tab you can write your personal comments about a dog. This data is strictly personal and not visible for anyone else. Even the administrator cannot see them.
However, this data will only exist as long as your account is active. If the account, for any reason, is deleted, then the data is gone and not reproducible in any way.

Menu Breedingpairs
In the menu Breeding pairs you could search for your own combinations as the owner of the female dog. In the new version, we also can search for the owner of the male dog.

Other remarks
You can log in directly from the NVSW site.
The problem of mail to the administrator not arriving is resolved.
There are a number of changes, which all will run in the future module Breeding-request.Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken