Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierAchtste nieuwsbrief Editie 8, april 2012
Nieuws over outcross-fokbeleid Wetterhoun
Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 19 maart jl. is het voorgestelde outcross-fokbeleid voor de Wetterhoun aangenomen met 74 stemmen voor en 44 stemmen tegen. Met dit fokbeleid wordt de mogelijkheid gecreŽerd om in het Wetterhounras, gedoseerd en op bescheiden schaal, maximaal 6 andere rassen in te kruisen in een tijdsbestek van 10 jaar. Daarnaast wordt het stamboek geopend om look-alikes op te nemen, om zo de fokbasis te kunnen verbreden. Eind deze maand zal het convenant in de bestuursvergadering van de Raad van Beheer worden behandeld. We houden u op de hoogte.

Alles over de nieuwe outcrossmogelijkheden


Update jubileum Kampioenschaps Clubmatch 28 april te Harich
De inschrijving is verlengd tot en met 9 april. U kunt zich dus nog inschrijven voor het leukste NVSW-spektakel van het jaar. In dit jubileumjaar staan bijzondere activiteiten op het programma.

Met de inschrijving voor de speciale klassen lijkt iets mis te zijn gegaan. Indien u zich reeds digitaal heeft aangemeld voor de junior handling, kind/hondshow, nakomelingenklasse of de fokkerijklasse, wilt u dat dan a.u.b. ook nog even per mail of post doen? Voor de zekerheid. Dan komen we op 28 april niet voor verrassingen of teleurstellingen te staan.

Bekijk het programma en schrijf in


Fokkerstour 2012
De Raad van Beheer organiseerde in het verleden al fokkers-congressen. Mede door de evaluaties van de deelnemers is besloten om een nieuw concept te introduceren: de fokkerstour. Hierbij worden op 3 verschillenden avonden en op 3 verschillende locaties, diverse themasessies gehouden. De sessies zijn van langere duur zodat de sprekers de ruimte hebben om uitgebreider en zo nodig dieper op de materie in te gaan. Er zijn maximaal 50 deelnemers per sessie. Door de kleinere groepen is meer interactie mogelijk. In totaal zijn er drie verschillende themasessies in Zwolle, Woudenberg en Breda.

Lees welke thema's worden behandeld en wie de sprekers zijn.


Onderzoek ĎZorg voor dierenwelzijn komt ten goede aan de burgerí
Huisdieren hebben een positief effect op de fysieke en mentale gesteldheid van de mens. Dieren en hun welzijn zijn een actueel punt binnen de samenleving, en dus ook voor de overheid. Als juiste zorg voor huisdieren niet gegarandeerd kan worden, komt het welzijn van zowel mens als dier mogelijk in het geding. Enkele studentes aan de Hogeschool HAS Den Bosch onderzoeken het dierenwelzijnsbeleid van Nederlandse gemeenten.

In hun onderzoek wordt geÔnventariseerd in hoeverre mensen de juiste zorg kunnen bieden aan hun huisdier en hoe een oplossing wordt gevonden indien hiervoor geen financiŽle middelen beschikbaar zijn. Daarnaast bekijken ze in hoeverre dierenwelzijn een actueel punt is binnen Nederlandse gemeenten. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gekeken naar dierenwelzijnsbeleid, inkomsten uit hondenbelasting en aan welke doeleinden deze besteed wordt. Uw mening wordt gevraagd over de rol van burgers en gemeenten binnen dierenwelzijn.

Het (anonieme) online onderzoek duurt slechts 5 minuten


Op de agenda:
23 april: sluitingsdatum indienen ledenvoorstellen t.b.v. de ALV van 23 juni28 april: te Harich

Kampioenschaps Clubmatch12 mei: te Zutphen

1e Fokkersdag17 juni: 2e Trainingsdag Orweja Working Test23 juni: te Putten

Algemene Ledenvergadering

Wat, waar en wanneer


Algemene Ledenvergadering
De ALV staat gepland op 23 juni te Putten. Leden worden van harte uitgenodigd voorstellen in te dienen, dit kan tot 23 april bij de secretaris. De 2e ALV dit jaar wordt op 3 november gehouden.

Fokkersdag 12 mei
De uitnodigingen voor de fokkersdag zijn inmiddels naar alle betrokken fokkers en pupeigenaren gestuurd. We streven altijd naar een zo groot mogelijke nest opkomst. U bent er toch ook? Aanmelden kan tot 16 april.

Belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom!


Bezwaar beleid RvB
De Raad van Beheer heeft besloten de termijn waarop pups het nest mogen verlaten, te wijzigen van 7 naar 8 weken. De NVSW heeft hiertegen bezwaar gemaakt.

Lees de 'Uitvoeringsregels Locatieconrole'

Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken