Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierVierde nieuwsbrief Editie 4, augustus 2011
Aankondiging lustrum 2012
Volgend jaar zijn de Stabij- en Wetterhoun 70 jaar erkend en bestaat de NVSW 65 jaar. De NVSW wil dit vieren met een speciale Kampioens Clubmatch op 28 april 2012 in Friesland, de bakermat van onze rassen.
Zet de datum alvast in uw agenda en houd hem vrij!
We hopen dat veel van onze leden meedoen met hun honden. U komt toch ook?

Volg hier de 2-maandelijks update


Euro Dog Show te Leeuwarden
Van 1 t/m 4 september is Leeuwarden hét kynologisch centrum van de wereld, waar in het WTC Expo de Euro Dog Show wordt gehouden. Reden voor de NVSW om onze Friese rassen eens extra onder de aandacht te brengen. Alle dagen is de stand van de NVSW aanwezig. Voorafgaande aan de eindkeuringen op zondag worden alle Nederlandse rassen in een defilé aan het publiek gepresenteerd.

Tijdens de Euro Dog Show is de eerste internationale bijeenkomst van de inmiddels 6 (!) rasverenigingen van de Stabijhoun gepland. We kunnen kennismaken met de buitenlandse verenigingen en kijken hoe we de krachten kunnen bundelen om gezamenlijk de belangen van de Stabijhoun te behartigen. Alle verenigingen uit Zweden, Finland, Denemarken, Noorwegen, Amerika&Canada en uiteraard Nederland zullen daarbij aanwezig zijn.

Onze hounen op de Euro Dog Show


Commissie Fokbeleid Wetterhoun ingesteld
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 juni jl. is besloten om een ad hoc-commissie in te stellen die zich zal buigen over het fokbeleid van de Wetterhoun. Deze commissie zal het "Plan van aanpak fokbeleid Wetterhounen 2010-2025" met alle daaraan verbonden stukken als uitgangspunt van haar werkzaamheden nemen. Zo wordt de kennis en informatie van de Fok Advies Commissie gecombineerd met de deskundigheid en visie van leden die ook andere mogelijkheden willen onderzoeken.

De commissie heeft de opdracht om tijdens een Bijzondere ALV in het najaar een voorstel te presenteren voor een Fokbeleid Wetterhounen 2012-2025 dat kan rekenen op een breed draagvlak onder de leden van de NVSW.

Volg de voortgang van het Wetterhoun fokbeleid


Tweede fokkersdag 2011
Op zaterdag 17 september wordt de tweede fokkersdag van 2011 georganiseerd waarbij alle pups uit Stabij- en Wetterhounnesten worden uitgenodigd die op dat moment 9 maanden tot 1,5 jaar oud zijn. Krijgt u een uitnodiging? Kom! Een zo compleet mogelijk nest is essentieel om de combinatie van de ouderdieren te kunnen te beoordelen.

Voor de fokkers is het geweldig om te zien hoe alle pups zijn uitgegroeid en de eigenaars kunnen naar hartelust ervaringen uitwisselen. Er worden iedere keer weer ware reüniefeestjes gevierd!

Een fokkersdag is erg belangrijk om zicht te houden op beide populaties. De NVSW krijgt op zo'n dag vitale informatie voor het behoud van onze rassen.

Ook voor belangstellenden een absolute aanrader!


Eerste fokkersberaad Stabijhoun krijgt ruime voldoende
Op 7 mei organiseerde de Stabijhoun FAC een fokkersberaad in de Aker te Putten. Met ruim 50 bezoekers was de zaal tot aan de laatste stoel bezet. Het doel van de bijeenkomst was actuele informatie te geven over de fokkerij.

Op het programma stonden presentaties over het fokbeleid, de stand van zaken bij de Stabijhoun, PDA (hartprobleem), een nieuw neurologisch probleem, Von Willebrands Disease, en een nog te starten fokkerscursus.

Op de ledenpagina's zijn hand-outs te downloaden


Werkgroep fokkerijzaken
Het bestuur van de NVSW heeft op 5 augustus 2011 een tijdelijke werkgroep Fokkerijzaken ingesteld. Deze heeft als taak in de fokreglementen van zowel de Stabij- als de Wetterhoun een aantal zaken kritisch tegen het licht te houden.

Op de rol staan onder andere: al dan niet bindende dekadviezen, verplichte pupbemiddeling, hoe om te gaan met fokken buiten de vereniging, publicatie van dekadviezen en een fokkersaccount op ZooEasy.

U kunt zich aanmelden voor deze werkgroep


Nieuwe dekadviseurs voor de Stabijhoun
Sinds 1 juli zijn bij de Stabijhoun FAC twee nieuwe dekadviseurs actief. Jan Vat is bioloog en heeft als sterk punt zijn kennis van de genetica. Hij doceerde jarenlang genetica aan de bovenbouw van HAVO en Atheneum. Tevens verzorgde hij het onderdeel genetica in cursussen KK I en KK II.
Maryse Lindeman was geruime tijd actief binnen de fokadviescommissie van de Stabijhoun in Denemarken. Wij wensen beiden veel succes en plezier in hun nieuwe functie.

Jachttraining App ontwikkeld voor de iPhone, iPad en iPod
Vindt u het lastig om steeds weer nieuwe oefeningen te verzinnen voor uw jachthond? De bekende jachthondenman Paul de Vos heeft speciaal hiervoor een gratis App ontwikkeld voor de iPhone, iPad en iPod. Meer dan 50 oefeningen waarmee u eindeloos kunt variëren.

U vindt oefeningen in de categorieën: basisvaardigheden, gehoorzaamheid, dirigeren, apporteren uit dekking, markeren en waterapporten. De zwaarte van de oefening wordt met sterretjes aangegeven. Veel plezier!

Gratis te downloaden in de App Store van Apple


Wie stuurde half juni een Wetterhoun dekaanvraag?
De Wetterhoun FAC ontving een lege envelop. Bij de postverzending (TNT) is de envelop beschadigd en de inhoud verdwenen. Waarschijnlijk betreft het een dekaanvraag met bijlagen, gezien het aantal postzegels. Wil degene van wie de envelop is geweest deze opnieuw sturen?

Vacatures redactiecoördinator en redactielid

De NVSW is op zoek naar enthousiaste mensen om de redactie aan te vullen. Het gaat om de functies redactiecoördinator en redactielid voor de samenstelling van het mededelingenblad “De Fryske Hounen”.

Wilt u iets voor de redactie betekenen?


Gezocht ter versterking van de PR-commissie
In verband met het organi-seren van verschillende evenementen is binnen de PR-commissie behoefte aan uitbreiding van het aantal leden. We zijn op zoek naar drie leden die onze commissie willen versterken.

Handen uit de mouwen


Komende JWC activiteiten:

10 september: te Apeldoorn

Workshop Speuren

8 oktober: te Duiven

Workshop Gehoorzame Hond

U kunt zich nog inschrijven


Op de agenda:
28 augustus: te Liempde

Dag van het levend erfgoed

17 september: te Zutphen

Tweede fokkersdag

24 september: te Burgum

Fryske Hounendag in het It Griene Nest

16 oktober: te Lemiers

Wandeling met inventarisatie

De details


Honden in het zwembad

Zin om samen met uw hond naar het zwembad te gaan? Bij een aantal buitenzwem-baden in Nederland mag dat op de laatste dag van het zwemseizoen. We hebben de adressen verzameld.

Ook bij u in de buurt?Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken