Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierTweede nieuwsbrief Editie 2, februari 2011
Plan van Aanpak Inkruisen
De Fokadviescommissie Wetterhounen heeft een plan opgesteld om het Wetterhounras op bescheiden schaal en gedoseerd in te kruisen met andere rassen. Diverse geledingen binnen de kynologie, universiteiten en het projectbureau van de stichting Zeldzame Huisdieren hebben aan het plan meegewerkt. De Raad van Beheer is bereid gevonden om een convenant voor meerdere jaren met onze vereniging aan te gaan op basis van dit plan.

Het is belangrijk dat alle leden de voortgang op de voet kunnen volgen en dat de informatie eenvoudig op onze website terug te vinden is. Uiteraard geldt dat ook voor alle geďnteresseerden binnen de kynologie.
De ontwikkelingen zijn te volgen op de pagina ‘Outcross fokbeleid’ onder de knop Wetterhoun.

Plan van Aanpak


De Buitengewone Algemene Ledenvergadering gaat niet door!
Op de buitengewone Algemene Ledenvergadering op 5 maart 2011 zou het Plan van Aanpak Inkruisen van de Wetterhoun worden behandeld. Ondanks het feit dat er door de Fokadviescommissie Wetterhounen bijeenkomsten zijn georganiseerd voor belangstellende leden en fokkers (de zogenaamd Fokkersberaden) willen meerdere leden en fokkers nader overleg. De fokadviescommissie en het bestuur geven daaraan gehoor. Zij hechten er veel belang aan een zo breed mogelijk draagvlak onder fokkers en leden te bewerkstelligen.

Mede afhankelijk van de uitkomsten van het verdere beraad zal het Plan van Aanpak in de Algemene Ledenvergadering van 18 juni 2011 worden behandeld.
Van het laatste Fokkersberaad (22 januari jongstleden) is een samenvattend verslag gemaakt.

Verslag fokkersberaad 22 januari


Standaardcommissie
De Raad van Beheer wil een commissie in het leven roepen die zich gaat bezighouden met de rasstandaarden. Deze commissie krijgt onder meer tot taak het bijhouden en registreren van de standaarden van de Nederlandse rassen die door de FCI zijn erkend. Ook gaat deze commissie adviezen geven aan de Raad van Beheer over het aanpassen van die standaard.

De taken en samenstelling van de Standaardcommissie


KynoCongres 2011
Kynotrain Nederland organiseert in 2011 een congres met als centraal thema ‘de eigenaar achter de hond’. De stelling is dat gedragsverandering van de eigenaar de problemen met de hond kan oplossen.

Belangstelling gewekt?


Animal Event
Het grootse dierenevenement van Nederland wordt gehouden op 15, 16 en 17 april in Safaripark Beekse Bergen. Onze vereniging is aanwezig met de NVSW-promotiestand. U bent van harte uitgenodigd met veel “Stabijs en Wetters“ het evenement te bezoeken. Dagelijks worden er presentaties over de diverse rassen gehouden en daar willen wij uiteraard bij zijn met onze honden.
Het evenement is de moeite waard om met het hele gezin te bezoeken.

Profiteer van 20% korting op de entreekaartjes.


JWC activiteiten

De Jacht en Werk Commissie heeft een aantal interessante en leerzame activiteiten gepland. In Heino wordt op 19 maart een Jachttrainingsdag voor gevorderden georganiseerd. Die voor beginners zijn op 2 en 3 april. Op 1 mei kunt u deelnemen aan een workshop Speuren in Apeldoorn. Op 4 juni is er een Jachtproevendag in Grou en op 8 oktober een workshop Gehoorzame Hond in Duiven.

Ontdek of het iets is voor u en uw hond!


De Kampioenschaps Clubmatch

De ‘Clubmatch’ wordt dit jaar op 9 april in Zutphen gehouden. Een uitstekende gelegenheid om met liefhebbers, fokkers en andere geďnteresseerden van gedachten te wisselen. En... zo'n hal vol Fryske Hounen krijg je niet elke dag te zien. Wilt u weten hoe uw Houn wordt beoordeeld en wie er met de titel Clubwinner 2011 naar huis gaat?

Kom op bezoek of schrijf in


De wandeling te Hoogersmilde

De wandeling in Drenthe op 30 januari jl. was drukbezocht. Uitgelaten honden... en de bazen? Die hadden genoeg gespreksstof. Alle deelnemers hebben zich uitstekend vermaakt.

Verslag en foto'sAanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken