Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hiervier en zestigste nieuwsbrief 3 april 2021
PILOT spermabank kan van start.

Onze rassen hebben een kleine genenpool. Het is van belang voor de toekomst van onze beide rassen om die genenpool niet verder te laten verkleinen. Een van de maatregelen die we daarvoor kunnen treffen is dat we sperma op gaan slaan, dat we later in kunnen zetten.

Beoogd effect
Door dit plan wordt bereikt dat we van een grote groep reuen sperma in opslag hebben. Dit sperma kan worden ingezet als er door analyse van de populatie blijkt dat de genenpool smaller dreigt te worden. De maat voor opslag en inzet van sperma is de MeanKinship waarde (MK) die kan worden bijgehouden door extra programmatuur in ZooEasy en door de toekomstige programmatuur van Fit 2 Breed (F2B) van de Universiteit Utrecht(UU). Door de combinatie van spermabank en gerichte fokadviezen gebaseerd op MK en DNA-data kunnen we werken aan een stabiele genendiversiteit in de toekomst en erfelijke ziekten zoveel mogelijk voorkomen.

Pilot van een jaar
Het plan is opgesteld door de Adviesgroep Toekomst Friese Hondenrassen van de NVSW. En wordt voorafgegaan door een pilot van 1 jaar om de procedures uit te testen, evenals de medewerking van de fokkers. Uiteraard moet de praktijk gaan bewijzen of de opzet die is gemaakt ook daadwerkelijk goed uitgevoerd kan worden door de beide FAC’s.  Na een evaluatie na een jaar wordt gekeken of het plan bijstelling behoeft. Daarmee kan de spermabank dan maximaal worden gebruikt. De evaluatie zal gericht zijn op het draagvlak dat er is binnen de vereniging, zowel bij fokkers als bij reuenhouders. Maar het gaat ook om de medewerking van de betrokken organisaties, het feitelijk opslaan van sperma, behoud van de genenpool, het effect op de MK, inteeltpercentage en de financiële haalbaarheid.
De uitvoering van de spermabank zal gebeuren door de FAC’s. Hun ervaring na het functioneren van een jaar is cruciaal. De komende tijd zullen de fokkers verder worden ingelicht via artikelen in de Fryske Hounen, deze nieuwsbrief en/of via een (digitale) bijeenkomst.

Plan is uniek
Het bestuur heeft in haar vergadering van 26 maart besloten met deze pilot van start te gaan. Als vereniging hebben wij hiermee een uniek project, waar veel kosten aan verbonden zijn (zeker in het begin).  Door  het grote aantal leden zijn wij in staat hiervoor als vereniging onze nek uit te steken in het belang van onze beide rassen. Samen met onze fokkers en reueneigenaren moet dit  mogelijk zijn.

Presentatie met toelichting
Om meer inzicht te geven in de opzet van het plan heeft de adviesgroep een PowerPoint met een gesproken toelichting gemaakt. U kunt die hier bekijken. In de komende tijd houden we u zeker op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bestuur NVSW                   


Outcrossnieuws!

Op 27 maart werd het vijfde F1 outcrossnest Wetterhounen geboren! Meer info kunt u lezen in het komende nummer van Fryske Hounen.

            


Fokkersberaad

Op 1 april was de sluitingsdatum voor het aanmelden voor het fokkersberaad van 12 april en voor het indienen van de enquête over de pupprijs en het dekgeld. We zijn enorm blij met de betrokkenheid van onze leden. Voor het fokkersberaad zijn er 103 aanmeldingen en er zijn 256 enquêtes ingevuld! Dank daar voor! De uitkomst van de enquête zal worden besproken op het fokkersberaad. Deelnemers aan dit beraad krijgen de uitslag ter voorbereiding toegestuurd. Na het fokkersberaad worden de resultaten via de ledenpagina met alle leden gedeeld.  Uiteraard hopen we dat de trend van de uitslag terug te vinden is in het uiteindelijke besluit van de leden in de AV.
Samen komen we, in het belang van onze rassen, vast tot een goed besluit.


Info aanvraag fokadvies

Er is hier en daar wat verwarring over een dekadvies aanvraag bij een combinatie waarbij de teef-eigenaar geen lid is van de NVSW.

De regel is dat in dat geval de reu-eigenaar, zijnde lid van de NVSW, de adviesaanvraag doet. Bij de beoordeling van het advies gelden overigens ook voor de teef dan onze VFR regels.
Info: stabijfac.voorzitter@nvsw.nl

 Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken