Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierDrie en zestigste nieuwsbrief 13 maart 2021
Enquête over pupprijs en dekgeld

Hierbij nodigen wij onze leden uit mee te doen aan een enquête over de pupprijs en over het dekgeld (voor beide rassen). Deze prijzen worden vastgesteld door de leden in een ledenvergadering (AV) aan de hand van een voorstel. Het bestuur stelt de prijs dus niet vast, maar de leden.

Op dit moment is er veel te doen over de hoogte van de pupprijs door de grote vraag naar pups bij alle honden(rassen). Het bestuur wil op zorgvuldige wijze omgaan met de huidige dynamiek met betrekking tot de pupprijs. Om die reden wordt het onderwerp eerst besproken in een (gezamenlijk Wetter- en Stabij-) fokkersberaad.

De NVSW is één van de weinige verenigingen die een maximum verkoopprijs hanteert voor pups die gefokt zijn binnen de NVSW. Daarbuiten zijn de prijzen natuurlijk vrij.
Overwegingen om een maximale pupprijs te hanteren zijn de volgende (in willekeurige volgorde):
- Met een maximum verkoopprijs wil de NVSW ‘broodfokkers’ buiten de deur houden;
- Het gaat in de fokkerij bij de NVSW om de toekomst van de beide rassen: voor een prijs onder de marktwaarde kom je in aanmerking voor een pup uit een combinatie die voldoet aan het door de leden vastgestelde fokreglement van de NVSW;
- Voor de NVSW zijn alle pups geboren uit een goedgekeurde combinatie ‘gelijkwaardig’. Concurrentie tussen fokkers door prijsverschillen is niet wenselijk;
- De combinatie van een maximale prijs, aanmeldingslijst en pupinformatiedienst zorgt ervoor dat (beginnende) fokkers hun pups kunnen plaatsen. De vraag naar pups is niet altijd zo hoog als nu.
- De NVSW wil niet concurreren met ‘Marktplaats’. Het gaat niet om de verkoopprijs, maar om de toekomst van de rassen.
- De maximumprijs geeft wel de mogelijkheid een lager bedrag te vragen voor een pup.
- Bij het bepalen van de maximumprijs zijn de kosten voor het fokken meegewogen.

In 2017 zijn de maximale pupprijs en het dekgeld voor de laatste keer aangepast tijdens de twee ledenvergaderingen. Het bestuur is er niet op tegen om de prijs op de komende ledenvergadering    (5 juni) opnieuw vast te stellen.
In 2017 werd er ter voorbereiding op het voorstel over de prijzen een ledenenquête gehouden en dat gebeurt dit jaar weer, deels met dezelfde soort vragen. Wij nodigen onze leden van harte uit de enquête in te vullen. U vindt de enquête hier !
Sluitingsdatum is 1 april 2021.


Fokkersberaad

Voorafgaand aan de komende ledenvergadering organiseren wij op 12 april (20.00 uur) een fokkersberaad over het onderwerp ‘pupprijs en dekgeld’. Dit beraad gebeurt via ‘Zoom’ en staat alleen open voor fokkers van de NVSW.

Een fokker is een lid van de NVSW, dat
-  minimaal één nest heeft gefokt óf
- een advies voor een dekking heeft ontvangen óf
- op 15 maart een dektoestemming had aangevraagd.
Ook de eigenaar van een dekreu (lid van de NVSW) die op de dekreuenlijst van de NVSW staat vermeld is een fokker.
 
Het doel van het fokkersberaad is tweeledig: informatie verstrekken en/of vragen beantwoorden én de mening over pupprijs en dekgeld inventariseren. Ook de uitkomst van de enquête zal daar worden gepresenteerd en besproken. Deze wordt later ook op de ledenpagina van de NVSW en bij de stukken voor de ledenvergadering vermeld.
Met dit formulier kunt u zich tot 1 april aanmelden voor deelname aan het fokkersberaad. Er zijn maximaal 100 deelnemers aan deze zoombijeenkomst mogelijk.


Outcross F2 nest geboren!

Op dinsdag 9 maart hebben Dante en Nanne (Dolf van de Grancyhoeve) 10 pups gekregen. Het zijn 6 reutjes en 4 teefjes en alle kleurvarianten zijn vertegenwoordigd. Daarbij is het een bijzonder nest omdat het een outcross F2 nest met de Airdale Terriër is. De pups hebben ¾ Wetterhoun en ¼ Airdale Terriër bloed in zich. Omdat de bevalling niet wilde vlotten zijn de pups met een keizersnede geboren. Dante en de pups doen het gelukkig goed. Dante is een lieve moeder en de pups zijn allemaal al gegroeid. We hopen dat deze heren en dames in de toekomst ingezet kunnen worden voor de fokkerij om zo het inteeltpercentage te verlagen en ons mooie ras gezond te houden.
(geplaatst met toestemming van de fokker)  

Van harte gefeliciteerd!

 


Nieuwe regels registratieplicht

Is uw hond al gechipt en geregistreerd? In Nederland is het chippen en registreren van honden verplicht.
De registratieplicht geldt voor elke hond die na 1 april 2013 is geboren of uit het buitenland komt.
In de loop van 2021 komen hier regels bij. Het nieuwe Identificatie Registratie (I&R) Hond zorgt voor een betere controle op de hondenhandel. In het nieuwe I&R Hond worden de fokker, importeur, dierenarts of chipper geregistreerd. Het is straks direct duidelijk waar de hond vandaan komt. En van wie de hond een chip en paspoort kreeg. 

Hier vindt u per categorie hoe het nu is en wat er gaat veranderen.


Outcross pups

Na goedkeuring van ons beleidsplan Wetterhoun door de leden van de NVSW en de afspraak met de Raad van Beheer om te werken binnen de randvoorwaarden die de Raad bij de toestemming tot outcross heeft gesteld, is er sinds 2013 de situatie dat er gewerkt wordt aan het gezond maken van het ras en het creëren van een goede genetische basis voor de toekomst van dit mooie en unieke ras. Daarbij spreekt de NVSW tevens de intentie uit door spreiding van het aantal fokdieren de verwantschap binnen het ras omlaag te willen brengen.
Voor pups geboren binnen dit beleidsplan (zoals het F2-nest dat hiernaast staat beschreven) gelden andere financiële bepalingen dan die voor de ‘gewone’ fokkerij. Voor meer info: wetterfac.outcross@nvsw.nl
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken