Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierTwee en zestigste nieuwsbrief 3 februari 2021
Pupprijs NVSW
Sinds de coronacrisis is de vraag naar pups enorm toegenomen. Ook de wachtlijst van de NVSW puilt uit met meer dan 700 aanvragen. Intussen worden er buiten de NVSW veel hogere bedragen voor een pup gevraagd (en betaald). Dat heeft ook geleid tot vragen van fokkers aan het bestuur over de NVSW-adviesprijs van € 900,-. 
Een belangrijk argument voor een adviesprijs die door de leden wordt vastgesteld op de AV is fokkers aan de vereniging te binden (en te behouden) om met elkaar te werken aan het in standhouden en verbeteren van het ras. Helaas zien we op dit moment twijfels bij een aantal fokkers, omdat het verschil met de markt nu wel erg groot wordt.
Het bestuur bekijkt op dit moment óf er iets aan de prijs gedaan moet worden en zo ja  op welke manier dat het beste kan (ook juridisch).
In het huishoudelijk reglement van de NVSW staan bij art. 9 de onderwerpen die op een AV aan de orde moeten komen. Bij 9l staat vermeld: “Het dekgeld en de pupprijs”. Een mogelijkheid is dus om een extra (digitale) AV te organiseren over dit onderwerp (uiteraard aan de hand van een onderbouwd bestuursvoorstel). Dan voldoet het bestuur aan het huishoudelijk regelement. Bovendien doen we dan ervaring op met digitaal vergaderen en digitaal stemmen op AV-niveau, maar dat terzijde. Zodra we meer weten over de route die we als bestuur gaan volgen, zullen we u informeren.
 
Namens het bestuur,
met vriendelijke groet
Arend Zwaga, secretaris

Oproep ondersteuning ZooEasy
Het bestuur is op zoek naar iemand (M/V) die de beheerder van ZooEasy (Willem Stemerdink) zou
willen ondersteunen. Op de langere termijn zou hij/zij de werkzaamheden van Willem kunnen
overnemen, zodat de voortgang van het beheer van ZooEasy gewaarborgd wordt.
We zijn daarom op zoek naar iemand die
- over voldoende vrije tijd beschikt en daar een groot deel van aan NVSW werk wil besteden.
(Naast een fulltime betaalde baan is dit niet te doen);
- heel goed thuis is in Excel, Word en Internet. Dit is echt een belangrijke voorwaarde;
- de Engelse taal redelijk beheerst i.v.m. buitenlandse contacten (leden en/of zusterverenigingen).
Een goede onderlinge samenwerking is heel belangrijk, maar er moet ook tijd zijn om dat te laten
ontstaan. Er is daarom van beide kanten een proefperiode van zes maanden.
Specifieke inlichtingen kunnen het beste worden ingewonnen bij
Willem Stemerdink, telefoon 0314-36 20 70 of via zooeasy@nvsw.nl.
U kunt uw reactie sturen aan de secretaris van de NVSW Arend Zwaga: secretaris@nvsw.nl

Clubkampioenschap en fokkersdagen
Helaas hebben wij bij de organisatie van de Clubkampioenschappen en de fokkersdagen nog steeds hinder van de maatregelen in het kader van corona. Ondanks deze hinder hebben wij als bestuur gezegd dat wij ervoor gaan om het clubkampioenschap door te laten gaan. Wij kunnen hoogstwaarschijnlijk geen gebruik maken van de Hanzehal in Zutphen, aangezien die van maart tot oktober gebruik gaat worden als priklocatie voor het vaccineren. We moeten dus op zoek naar een andere locatie, wellicht (deels) buiten. Ook zullen we zorgen voor een duidelijk protocol, zodat we volgens de dan geldende maatregelen de dag kunnen laten verlopen.
 
Voor de fokkersdag van 12 juni zullen we dus ook op zoek moeten gaan voor een andere locatie. Tevens gaan we kijken hoe wij de afgelaste fokkersdagen van 2020 kunnen inhalen. Wat zeker ook belangrijk is dat wij weer fokgeschiktheidskeuringen gaan organiseren. Er zijn al ideeën hoe we dat kunnen doen. Die gaan we nader onderzoeken en vervolgens uitvoeren.
 
De fokkersdag, die gepland stond voor 30 oktober is verplaatst naar zaterdag 9 oktober 2021 en kan gewoon in de Hanzehal in Zutphen gehouden worden, omdat die dan weer beschikbaar is.
 
Zoals u ziet zal er dit jaar (afhankelijk van de maatregelen) veel gedaan moeten worden. We hebben dan ook veel vrijwilligers nodig. Wilt u helpen als vrijwilliger? Geeft u zich dan op via vrijwilligers@nvsw.nl en we nemen contact met u op.
 
Carel Puttkammer, bestuurslid PR en Evenementen

Nieuw lid JWSC
Op de bestuursvergadering van afgelopen vrijdag is Peter van den Bosch benoemd als lid van de JWSC. Wij wensen hem veel succes toe. Peter heeft het NVSW-mailadres  jwsc.peter@nvsw.nl

Bestuursvergaderingen

De komende tijd vergadert het bestuur op:
26 februari,
26 maart en
30 april
(tot nader bericht via ‘Zoom’)

 

 


'de fryske hounen'

Onlangs is  Lisanne Bakker benoemd tot redactielid van ons clubblad 'de fryske hounen'
We wensen haar veel succes toe.
De deadlines voor het aanleveren van kopij voor de komende nummers van het blad  zijn

27 maart, 
29 mei en
17 juli.


 

 

 

 Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken