Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierZestigste nieuwsbrief 13 juli 2020
AV op 29 augustus in Hattem
De geplande Algemene Vergadering van 16 juni jl. kon wegens Corona helaas geen doorgang vinden.  In onze nieuwsbrief van maart hebben wij u daarover geïnformeerd. Op 3 juni zijn de jaarverslagen 2019 op de site geplaatst én een voorstel voor de bestuursverkiezing op de komende AV (waarvan de datum op dat moment nog niet bekend was). Als er iemand onoverkomelijke bezwaren tegen deze stukken had, dan kon dat tot 9 juli schriftelijk aan de secretaris worden doorgegeven. De formele behandeling zou dan op de komende AV gaan gebeuren. Er zijn geen bezwaren door de secretaris ontvangen. 
Nu de maatregelen zijn verruimd heeft het bestuur besloten een AV uit te schrijven op:
zaterdag 29 augustus a.s. in MFG De Marke, Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem. 
Aanvang 13.30 uur. Inloop vanaf 13.00 uur
Wij verzoeken u vriendelijk deze datum in uw agenda te reserveren. 
Gezien de huidige richtlijnen dient u zich vooraf aan te melden voor deze vergadering. Het is niet toegestaan uw hond mee te brengen. En er kunnen uitsluitend leden worden toegelaten.
Op basis van het aantal aangemelde leden kunnen wij de ruimte in deze locatie hierop afstemmen, rekening houdend met de landelijke richtlijnen. Gezien de planning en organisatie van deze dag verzoeken wij u zich zo spoedig mogelijk, uiterlijk 20 augustus a.s. aan te melden via: secretaris@nvsw.nl  Nogmaals: alleen na aanmelding kunt u aan de bijeenkomst deelnemen.
Binnen de daarvoor gestelde termijn zullen wij zo spoedig mogelijk de agenda en de bijbehorende stukken publiceren op de ledenpagina van de website. Op deze AV zullen uitsluitend huishoudelijke zaken en (bestuurs-)verkiezingen aan de orde zijn. Wij voldoen daardoor  aan de bepalingen en/of termijnen in onze statuten en het huishoudelijke reglement.  Voor inhoudelijke zaken, zoals ledenvoorstellen en fokreglementen zal een aparte AV gehouden worden op een nog te bepalen datum.
Op de AV van 29 augustus vindt er ook een bestuursverkiezing plaats. Op 3 juni jl. is de mailing omtrent de kandidaatstelling op de ledenpagina van de site geplaatst. Tegenkandidaten kunnen nog tot 22 augustus schriftelijk bij de secretaris worden ingediend (Art. 4.2 Huish. Regl.).
Tijdens de bijeenkomst worden de maatregelen vanuit de overheid m.b.t. het Corona-virus opgevolgd. Een ieder die zich aanmeldt, ontvangt een bevestiging met het te volgen protocol op die dag. Het protocol, zoals dat met De Marke is besproken kunt u ook hier nalezen.
Dick Vermeij,
secretaris

Vacatures
Op dit moment zijn er verschillende vacatures binnen onze vereniging. Wij zijn op zoek naar een:
- lid van de adviesgroep Toekomst Friese Hondenrassen (voor info kijk hier)
- een secretaris voor de Fokadviescommissie Stabijhoun (voor info kijk hier)
- een secretaris voor de Jacht- Werk en Sportcommissie (voor info kijk hier)
Spreekt het u aan om als vrijwilliger de NVSW te ondersteunen?
Meldt u zich dan aan bij de betreffende commissie of bij de secretaris van de NVSW.
Hartelijk dank!

Info over maatregelen rondom Corona.

Gezien de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de aangepaste regelgeving bekijken wij welke activiteiten voorzichtig weer kunnen worden opgestart. Dit alles binnen de regels van de overheid en de Raad van Beheer. Houdt u onze website (agenda’s) en facebookpagina in de gaten, maar ook de komende edities van ‘de Fryske Hounen’ en de nieuwsbrief.


Veldwerktraining o.l.v. Johan Kraay

De JWSC heeft de bekende veldwerktrainer en auteur JOHAN KRAAY bereid gevonden op 27 september 2020 in Strijensas een VELDWERKTRAINING voor Wetterhoun en Stabijhoun te geven.

Lees hier meer !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken