Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierAcht en vjftigste nieuwsbrief februari 2020
Kampioensclubmatch NVSW
Op 18 april a.s. is het zover. Dan houden we weer onze jaarlijkse kampioenschapsclubmatch.
Uiteraard in de vertrouwde Hanzehal in Zutphen. We hebben ervaren keurmeesters uitgenodigd: alle Wetterhounen (reuen en teven) worden gekeurd door Mw. Gerda Halff-van Boven. Uitzondering zijn de baby’s, puppy’s en veteranen. Deze gaan naar een andere keurmeester.
De Stabijhounreuen, ook met uitzondering van de baby’s, puppy’s en veteranen worden gekeurd door Mw. Ricky Lochs-Romans. De Stabijhounteven worden gekeurd door Dhr. Wil Hochstenbach. En ook hier niet de baby’s, puppy’s en veteranen.
Keurmeester voor de baby’s, puppy’s en veteranen van beide rassen gebeurt door Dhr. Wim Wellens.
De inschrijving is geopend! Dat kan via de website van de NVSW. Eventueel is een papieren inschrijfformulier verkrijgbaar bij het clubmatchsecretariaat.
Het inschrijfgeld is net als vorig jaar: € 23 voor baby’s en puppy’s en € 38 voor alle andere klassen. Voor iedere extra ingeschreven hond krijgt u een korting van € 5.
U kunt hier t/m 5 april inschrijven.
Graag allemaal tot ziens op 18 april in Zutphen!

Club Diploma Dag
Op zaterdag 28 maart 2020 organiseert de JWSC de jaarlijkse Club Diploma Dag. Deze keer hebben we een mooi terrein gevonden in de omgeving van Raalte in Overijssel.
Iedereen met Stabij en/of Wetterhoun is welkom om mee te doen. De hond moet minimaal 9 maanden zijn.
Het doel van de Club Diploma Dag is om mensen enthousiast te maken voor het werken met de hond en om te meten welk trainingsniveau de combinatie van baas en hond heeft bereikt. De proeven zijn vergelijkbaar met de standaard jachtproeven (SJP) maar aangepast aan omgeving en onze honden. Iedereen doet de C en B proeven en de mensen uit de open klasse met allemaal voldoendes mogen deelnemen aan de A proeven. De proeven zijn op de website van de NVSW bij de aankondiging van dit artikel beschreven. Een paar proeven worden uitgevoerd met een schot.
U kunt zich inschrijven voor de startersklasse of de open klasse.  Aanmelden kan vanaf nu via de webshop van de NVSW.
 
Startersklasse
De starters klasse is bedoeld voor voorjagers en honden die net begonnen zijn met trainen. De keurmeesters zullen u dan ook voorzien van tips en tricks. Deelnemers aan de startersklasse ontvangen na afloop een deelnamecertificaat.

Open Klasse
De open klasse is bedoeld voor voorjagers en honden die al wat langer trainen en hier gaat het wat meer om het behalen van een diploma. Het is het een mooi moment om aan het begin van het trainingsseizoen te kijken waar u als combinatie staat. Deelnemers die geen diploma krijgen ontvangen een deelnemerscertificaat.
 
Kijk voor meer informatie op de agenda van de JWSC

Spoedjes!

In de afgelopen maanden heeft de FAC Stabijhoun meerdere verzoeken gehad om op erg korte termijn een beschikbare dekreu te vinden voor een teef, die aan het begin van de loopsheid zat: een bijna onoplosbaar probleem! Want niet alleen wordt van de FAC verwacht, dat er op deskundige wijze wordt gekeken naar de eventuele gezondheidsrisico's van een combinatie, er moet altijd maar worden afgewacht of de beschikbaarheid van de reu en zijn eigenaar ook passen bij zo'n “spoedje”!.
Om dergelijke problemen vóór te zijn, wordt er van fokkers gevraagd om op tijd ( tussen de 2 en 6 maanden vóór de verwachte loopsheid) een dekadvies aan te vragen én de reu-eigenaar op tijd op de hoogte te stellen van het begin van de loopsheid.
Natuurlijk is de Fokadviescommissie altijd bereid om hulp te bieden, wanneer een dekking dreigt te mislukken en zal er altijd een manier worden gezocht om een reserve-reu alsnog in te zetten. Maar soms zal dat niet lukken en zal een eventueel nest pas na een volgende loopsheid geboren worden.

De Fokadviescommissie vraagt uw begrip en medewerking om haar werk als commissie zo zorgvuldig mogelijk te kunnen uitvoeren.
Lineke Molenaar  stabijfac.secretaris@nvsw.nl


Vacature secretaris JWSC
Omdat de huidige secretaris van de JWSC haar werkzaamheden gaat beëindigen zijn wij op zoek naar iemand die deze taak op zich wil nemen.

Taakomschrijving
* Treedt op als secretaris van de JWSC
* Onderhoudt contacten met leden omtrent zaken op het gebied van de JWSC
* Verzorgt de verslaglegging en besluitenlijst van de bijeenkomsten van de JWSC
* Draagt bij aan organisatie en uitvoering van de activiteiten en evenementen van de JWSC

Profiel
- Bij voorkeur kennis en ervaring met de activiteiten die betrekking hebben op jacht, werk en andere activiteiten
- Bij voorkeur kennis van de reglementen van de Raad van Beheer, Orweja, NVSW en andere relevantie organisaties of bereid zich hierin waar nodig te verdiepen
- Actief en enthousiasmerend
- Goede (schriftelijke) communicatieve vaardigheden
- Leuk vinden om activiteiten (mede) te organiseren
- Beschikt over voldoende tijd (activiteiten vinden doorgaans plaats in het weekend)
- Lid van de NVSW
 
Enthousiasme en een lerende houding zijn belangrijker dan een ruime ervaring. De JWSC biedt de mogelijkheid om in de praktijk de activiteiten te leren. Ook biedt de JWSC de gelegenheid om met de eigen hond deel te nemen aan activiteiten. Het uitvoeren van de taak van secretaris staat dit niet in de weg.
Reacties kunnen tot 1 april 2020 worden gemaild aan de voorzitter van de JWSC Henk van de Weitgraven, die ook informatie kan geven: voorzitter.jwsc@nvsw.nl
Een gesprek met een vertegenwoordiging vanuit de JWSC behoort tot de procedure.
Benoeming gebeurt door het bestuur van de NVSW.
 

 


Clubmatchsecretariaat

Hanny Windhouwer
Gordelweg 99a
3037 AM Rotterdam
06-81015153
(van 20.00 tot 22.30 uur)
clubmatch.hanny@nvsw.nl


Fokkersberaad Wetterhoun

Op 1 maart wordt er weer een fokkersberaad Wetterhounen gehouden bij KC Zwolle, Huub van Doornestraat 15, Zwolle. Vervolgens vandaar rechtuit over het bruggetje. Inloop vanaf 13:00, begin van het beraad om 13:30.
Er speelt veel op het gebied van outcross en daar willen we het o.m. over hebben. De agenda volgt nog op de website.
Het beraad is niet alleen voor fokkers. Alle NVSW leden met interesse in de Wetterhoun zijn welkom.


Overleg met DWVN
Via de Raad van Beheer ontving de NVSW het plan van aanpak Outcross van de DWVN. In een goed overleg tussen DWVN, Raad en NVSW is daarna afgesproken, dat de DWVN eerst verder gaat met het ontwikkelen van hun plan, todat daarvoor een goedkeuring ligt van het bestuur van de Raad.
Op dit moment zijn de verschillen in visie te groot  om het plan van aanpak van de DWVN af te stemmen op het outcrossbeleidsplan van de NVSW.
Dit zou zeker tot vertraging van het outcrossproces bij de NVSW leiden.
De NVSW presenteert op de komende AV haar (vooarl tekstueel) aangepaste versie met toelichting. Maar eerst is er nog het fokkersberaad Wetterhoun op 1 maart.
 
 

 


Vrijwilligersprotocol

Het bestuur heeft voor le-den van commissies en bestuur een protocal op-gesteld. Hierin valt te le-zen, wat een vrijwilliger van de NVSW mag ver-wachten én wat de NVSW van de vrijwilligers ver-wacht.

Voor info: kijk hier.Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken