Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hiervijftigste nieuwsbrief juli 2018
Besluiten AV juni 2016

Op 16 juni is de jaarlijkse AV in goede sfeer verlopen. Bij het agendapunt ‘bestuursverkiezing’ werd Jan Anton Koers herkozen als voorzitter van de NVSW. Nieuwe bestuursleden zijn Carel Puttkammer en Henk van de Weitgraven.

Tevens er een aantal besluiten genomen:
- Aanpassing van de contributie. Leden die betalen via een automatische incasso krijgen korting;
- Artikel 8.8. van de statuten werd aangepast, zodat helder wordt op welke manier leden bezwaar kunnen maken tegen sancties opgelegd door het bestuur;
- het Gebruiksdocument/VFR Stabijhoun werd aangepast, waardoor er meer spreiding komt in het aantal dekkingen dat een reu mag verrichten in een bepaalde periode. Ook is er nu duidelijkheid wat de regel is, als het eerste nest van een dekreu niet op de fokkersdag komt;
- het sanctiebeleid is aangepast, waardoor een dekking met een negatief advies voortaan niet meer leidt tot een officiële waarschuwing
- en in het Aanhangsel bij het Beleidsplan fokkerij Wetterhoun worden aanvullende eisen opgenomen t.o.v. een te gebruiken dekreu.

Alle hierboven vermelde wijzigingen zijn inmiddels verwerkt in de betreffende documenten (zie www.nvsw.nl). Dit geldt nog niet voor de Statuten, omdat de wijzigingen daarvan nog ter goedkeuring bij de Raad van Beheer liggen.


Wandelingen gezocht
Gezocht! Wandelliefhebbers, die een mooie (losloop)wandeling willen uitzetten in hun eigen omgeving!
De NVSW organiseert (soms samen met DWVN en OS) al jaren wandelingen op diverse locaties in Nederland. Strand, bos en hei zijn daarbij favoriete wandelgebieden. Door de mogelijkheid om veel honden tegelijk los te kunnen laten genieten, valt daarbij de keuze wel vaak op dezelfde gebieden.
Bussloo (Nieuwjaarswandeling) met zijn grote waterpartij, Rockanje met een groot strand om de honden te laten ravotten, de bossen in omgeving van Smilde of Sellingen en de hei in Midden-Nederland zijn (en blijven) nog steeds in trek, maar een andere omgeving zou misschien voor nieuwe wandelaars een uitdaging zijn. Daarom:
Wie wil er een wandeling organiseren in zijn of haar omgeving? Het liefste met een mogelijkheid om honden zoveel mogelijk los te laten lopen! Waar een gelegenheid is om iets te eten en te drinken én een mogelijkheid biedt om honden te inventariseren (op te meten)? Dus een gelegenheid, waar honden en eigenaren welkom zijn!
Is het moeilijk om zoiets te organiseren?  Nee, dat is het niet! De wandeling is geslaagd, wanneer in rustig tempo een uur (of maximaal anderhalf uur) kan worden gelopen. Wanneer er een mogelijkheid is om een kleine wandeling te maken voor jonge honden (of voor kleine mede-wandelaars) is dat een extra pluspunt. 
Wordt er altijd (voorafgaand aan een wandeling) geïnventariseerd? Nee, niet altijd! Soms zijn er te weinig aanmeldingen en worden de aanmelders gebeld om een andere afspraak te maken voor een inventarisatie.
Bent u (jij) nu enthousiast geworden om zo'n wandeling te organiseren? Neem contact op met Lineke Molenaar (stabijfac@nvsw.nl) of bel voor meer informatie: 078-6823297.
De honden en wandelaars van de NVSW zullen u (jou) er dankbaar voor zijn!

Farm en Country fair
Voor dit grote evenement waren we neergestreken in Aalten aan de Duitse grens. Een prachtig evenement waar van alles te krijgen is en te zien. Van kookworkshop tot jacuzzi, van dieren tot vintage jurken.
Wij hadden een plaatsje gekregen in het hondendorp. Hier werden de hele dag workshops en demonstraties gegeven. Er waren helaas weinig Nederlandse rassen aanwezig deze keer. Maar daardoor vielen we wel op. Ook door onze mooi aangeklede tent want al die Friese vlaggen, je kon er niet zomaar aan voorbij gaan!
Elke dag was er rond 16 uur een rassenparade in de middenring waar veel belangstelling voor was. Ook daar hebben we onze mooie honden goed kunnen laten zien. Maar het grootste feest was natuurlijk bij onze eigen tent. Elke dag waren er verscheidene wetters en stabijtjes aanwezig en wat vonden ze het allemaal leuk. Lekker aaien en knuffelen en als het te veel werd even onder de tafel of bij de baas op schoot.
Op vrijdag was het gezellig druk en met veel geïnteresseerden gesproken. Ook zijn wij geïnterviewd voor de lokale radio. De zaterdag en zondag waren drukbezocht, vooral de middag. Met heerlijk weer was het ook prima vertoeven op het grote terrein. We hebben weer veel informatie gegeven en veel leuke mensen en honden ontmoet. Voor ieder was er ook tijd om zelf even rond te sneupen en de honden lekker te laten rennen.
Zo’n weekend vliegt voorbij en vele handen maakten ook hier weer licht werk. We zijn alweer bezig met de voorbereiding voor de volgende evenementen, o.a. in Stompwijk en daarna de World Dog Show. In de agenda staat wel waar wij te vinden zijn. En als je eens iets wil doen voor onze mooie rassen, meld je aan via evenementen@nvsw.nl
Kijk voor een overzicht van PR-momenten in de komende tijd op Agenda NVSW

Archief Fryske Hounen

De oproep om oude exemplaren van Frieske Hounen in te sturen is succesvol geweest, Inmiddels is een begin gemaakt met het samenstellen van het digitale archief. De planning is, dat het begin daar van na 15 juli op de ledenpagina van www.nvsw.nl te vinden is. Vervolgens zal het archief langzamerhand worden gevuld.
Iedereen hartelijk dank voor de medewerking.


SJP Proef Beesd

Op 27 juli wordt op Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt te Beesd in samenwerking met Vereniging De Drentsche Patrijshond een SJP Proef gehouden.
Kijk voor meer info op agenda JWSC

 


Lid van verdienste NVSW

Tijdens de AV van 16 juni is Dick Greve benoemd tot lid van verdienste. Hij ontving het bijbehorende aardenwerken bord van de NVSW en een staande ovatie van de zaal.
Kijk hier voor meer infoAanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken