Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hiernegen en veertigste nieuwsbrief 49
Uitnodiging voor de AV van 16 juni 2018

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van de NVSW
Wij nodigen u hierbij uit voor de Algemene Vergadering op zaterdag 16 juni 2018 om 13.30 uur
in de Aker te Putten, Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten.
Zoals eerder vermeld, worden de stukken m.i.v. 2018 op de site van de NVSW geplaatst.
U vindt ze hier.
Ontvangt U de uitnodiging met bijlagen liever per post?
Dan graag even een verzoekje aan secretaris@nvsw.nl of 0186620274


Adviesgroep Toekomst Friese Hondenrassen

Het bestuur vindt het wenselijk een ras overschrijdende adviesgroep op te richten, die zich richt op de toekomst van de Friese hondenrassen met name vanuit het vraagstuk van genendiversiteit.
Daarbij valt te denken:
- Studie van andere rassen bij de Raad van Beheer en/of binnen de kynologie
- Inventarisatie van wetenschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot fokbeleid
- Analyse van gezondheidsgegevens ZooEasy van de Friese Rassen
- Voorlichten/informeren van FAC’s, fokkersberaden en leden
- Opstellen van adviezen aan het bestuur  
Lees hier het volledige kader en de voorwaarden voor de werking van de adviesgroep.
 
Interesse?
Heeft u interesse in deelname aan deze adviesgroep, ondersteunt u de uitganspunten en denkt u aan de genoemde expertises en competenties te voldoen, stuurt u dan uiterlijk 18 juni een uitgebreide mail aan het bestuur (secretaris@nvsw.nl). Een gesprek met een vertegenwoordiging vanuit het bestuur en de beide voorzitters van de fokadviescommissies is onderdeel van de ‘sollicitatieprocedure’.
Het streven is om de adviesgroep uiterlijk 1 juli operationeel te hebben.


Jaarlijkse workshop Sport, Spel en Jacht
Jaarlijkse Workshop SPORT, SPEL en JACHT
Datum: zondag 24 juni 2018
Plaats: Almere
Voor wie: Deze dag is ervoor bedoeld combinaties kennis te laten maken met verschillende takken van hondensport die je met je Stabij en Wetterhoun kunt gaan beoefenen.
De onderdelen die aan de orde komen zijn: Hoopers, Behendigheid, GG (Gedrag en Gehoorzaamheid) en diverse onderdelen van de Jachthonden training.
We zijn deze dag te gast op de prachtige locatie van KC Almere en de onderdelen Hoopers en Behendigheid worden gegeven door gecertificeerde instructeurs van deze vereniging.
De beide andere onderdelen door trainers van de NVSW.
‘s Ochtends starten we met een stukje jachthonden training en apporteren en middags is er een keuze programma.
Op het inschrijf formulier kan je je (niet bindende)voorkeur voor het middag programma aangeven.
12.00 – 13.00 uur  Behendigheid / Jachthondentraining
13.00- 14.00 uur.   Hoopers / GG / Behendigheid
14.00 – 15.00 uur  Hoopers / jachthondentraining / GG / Behendigheid
15.00  - 16.00 uur. GG
 
Kosten deelname € 35,- per combinatie.
 
Aanmelden
U kunt zich vanaf nu aanmelden via de webshop op www.nvsw.nl.  Plaatsing op volgorde van aanmelding. Uw inschrijving is compleet als de betaling binnen is én het inschrijfformulier bij het wedstrijdsecretariaat binnen is. Er is plaats voor maximaal 24 combinaties. 
Catering
In de kantine van KC Almere kunt u koffie, thee, broodjes etc. kopen.
Informatie
Voor meer informatie over deze activiteit kunt u contact opnemen met Philip Modijefsky via jwsc.philip@nvsw.nl. Indien u technische problemen heeft met inschrijven en/of betalen, stuur dan een mail naar webmaster@nvsw.nl.

SJP Proef Beesd
SJP Proef Beesd, in samenwerking met Vereniging De Drentsche Patrijshond
Datum: vrijdag 27 juli 2018
Plaats:  Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd
Voor wie: Deze dag is alleen open voor Drentsche Patrijshond, Stabij- en Wetterhounen
De vereniging Drentsche Patrijshond organiseert samen met de NVSW de SJP (standaard jachtproef), voorheen beter bekend als de KNJV Proef. Zij nodigen onze leden van harte uit om deel te nemen aan deze dag op vrijdag 27 juli 2018 op het prachtige landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. Wij hopen een mooie opkomst van onze leden zodat we onze rassen daar net als vorig jaar weer kunnen promoten.

Kosten deelname € 52,50 per combinatie.
Aanmelden via http:/my.orweja.nl.
Informatie: over deze activiteit kunt u contact opnemen met mirjam.stuijvenberg@gmail.com of kijk even op www.nvsw.nl

Oproep aanmelding Outcross Wetterhoun
Oproep voor aanmelden teef voor outcross Wetterhoun
We nodigen belangstellenden uit om fokdieren aan te melden voor de outcross Wetterhoun.
Het Fokkersberaad Wetterhounen heeft op 18 maart de Shikoku  gekozen om met dit ras dit jaar het vierde outcross nest te realiseren. Deze keuze is door het bestuur van de NVSW overgenomen.
Als u met uw Wetterhounteef wilt meedoen aan een outcross met de Shikoku, dan kunt u zich aanmelden vóór 30 juni a.s.
Om deel te kunnen nemen moet u akkoord zijn met de Regels voor de Fokker zoals opgenomen in het Beleidsplan. Uw teef moet voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in het Verenigings Fok Reglement (VFR) voor de Wetterhoun én uw teef moet in het najaar ingezet kunnen worden.
Verder zijn er geen aanvullende voorwaarden ten aanzien van de fokker of van de teef, alleen hebben teven die al eerder een nest hebben gehad en SCID-vrij zijn de voorkeur.
Ook nodigen we belangstellenden uit om fokdieren aan te melden voor combinaties met de F1 geselecteerde reuen en teven uit de outcross combinatie met de Grote poedel en Labrador. Bij voorkeur honden die al eerder een nest hebben gehad en waarbij dat nest geen erfelijke afwijkingen heeft opgeleverd.
Bij uw aanmelding graag de naam van uw hond en het NHSB-nummer vermelden.
Aanmelden kan per e-mail: secretaris.wetterfac@nvsw.nl
Of per brief aan het secretariaat Wetter-FAC
Loek Smits
Simon Vestdijkstraat 59
1321 BW Almere
Nadere inlichtingen over het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen zijn verkrijgbaar via  wetterfac.voorzitter@nvsw.nl

Vragen voor de AV

Dit jaar is het ook mogelijk uw vragen voor de rondvraag op de AV van te voren in te dienen. Dit geeft het bestuur de mogelijkheid het antwoord voor te bereiden. Natuurlijk kunt u ook tijdens de AV uw vragen stellen. Wilt u een vraag van te voren indienen? Doe dat dan uiterlijk 10 juni via secretaris@nvsw.nl


HD-onderzoek en Raad van beheer

Het bestuur kreeg het verzoek om info te geven over de procedure rondom HD-onderzoek. Wat moet je doen om de uitslag snel te ontvangen? Vooral beginnende fokkers kunnen voordeel hebben van deze info. Op de website van de NVSW hebben we die info toegevoegd. Kijk hier hoe de procedure verloopt.


Hulp gezocht
Wilt u de vereniging helpen?
Onze mooie Friese rassen verdienen het om meer bekend te worden. Daartoe organiseert de NVSW een flink aantal activiteiten. zoals de KCM  en de fokkersdagen.
Ook worden er door de JWSC trainingen en cursusen gehouden. Natuurlijk zijn er ook  wandelingen met de honden georganiseerd.
De NVSW is tevens aanwezig op verschillende evenementen, zoals  Animal Event, Farm & Country Fair, World Dog Show en Landleven Dagen. Op deze evenementen staan wij met “de Kar”, om de Friese rassen te promoten.

Ook verkopen we dan   diverse artikelen, zoals halsbanden, riemen,
maar ook mokken e.d.
 
Voor al die activiteiten
zoeken wij voortdurend vrijwilligers om ons te helpen de mooie Friese rassen te promoten.
Vele handen maakt licht werk. Iets voor u?
 
Stuur een mailtje aan vrijwilligers@nvsw.nl en wij nemen contact met u op.
N.B.: voor de Farm & Country Fair in Aalten (22, 23 en 24 juni) zijn we nog op zoek naar vrijwilligers, die daar willen helpen.
 

 


Wet op de privacy (AVG)

Onlangs is de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens (AVG) van kracht geworden. Het bestuur heeft daarom een Privacyverklaring opgesteld. Ook het cookiesbeleid is beschreven. Beide verklaringen staan op de website. Kijk hier om ze te bekijken.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken