Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierZes en veertigste nieuwsbrief 6 januari 2018
Vacature voorzitter JWSV

Vacature Bestuurslid JWSC (tevens voorzitter JWSC)

In het voorjaar van 2018 heeft ons bestuurslid Dick Greve (tevens voorzitter van de JWSC) de maximum periode bereikt waarin hij volgens het huishoudelijk reglement lid kan zijn van het bestuur. Hierdoor ontstaat er een vacature voor de functie van bestuurslid (tevens voorzitter van de JWSC). Bestuursleden worden tijdens een AV door de leden benoemd.

Taakstelling:
De Jacht-, Werk- en Sportcommissie heeft als taak de jachteigenschappen van Stabij- en Wetterhounen te behouden en het werken met de honden te bevorderen, teneinde die eigenschappen tot hun recht te laten komen. Hondensporten die niet aan de jacht zijn gerelateerd kunnen eveneens deel uitmaken van de werkzaamheden van de Jacht-, Werk- en Sportcommissie wanneer hier vanuit de leden van de vereniging om wordt verzocht.
Werkwijze
- De voorzitter roept minimaal een maal per drie maanden de Jacht-, Werk-  en Sportcommissie voor vergadering bijeen, of zo dikwijls hij/zij dit nodig acht, of indien een of meer leden van de Jacht-, Werk- en Sportcommissie hierom verzoeken.
- De Jacht-, Werk en Sportcommissie brengt de leden van de vereniging middels het verenigingsperiodiek op de hoogte van trainingsmogelijkheden, te houden workshops en andere door haar te organiseren activiteiten.
- De Jacht-, Werk- en Sportcommissie streeft er naar om jaarlijks een informatieve werkproefdag in het voorjaar en een onderlinge jachthondenproevendag in het najaar te organiseren.
- Indien nodig kan deskundigheid van buiten de vereniging worden aangetrokken e.e.a. na instemming van het bestuur.

 Wat verwachten wij van de kandidaat?
- De kandidaat heeft een helder en breed beeld van algemene onderwerpen op het terrein van de Jacht, Werk- en Sportactiviteiten met honden;
- Heeft ervaring met de training en voorjagen van honden;
- Bestuurlijke ervaring in zowel verenigingsleven als werk is een pre;
- Houdt de uitgangspunten en doelen van de vereniging scherp in het oog;

- Vertegenwoordigt de NVSW bij externe contacten op het gebied van de jacht, bijv. met Orweja
- Is/wordt lid van de NVSW.

Maar ook:
- Is bedachtzaam en communicatief vaardig (sterk in argumentatie)
- Staat open voor verschillende invalshoeken en heeft gevoel voor praktische uitwerkingen
- Beschikt over voldoende tijd
 

De wervingsprocedure
Belangstellenden voor bovenstaande vacature kunnen dat tot 20 januari schriftelijk kenbaar maken bij het secretariaat (secretaris@nvsw.nl). Verzocht wordt om de schriftelijke kandidaatstelling te voorzien van een zo volledig mogelijk CV, waarin duidelijk uw motivatie voor het bestuurslidmaatschap naar voren komt, maar ook uw kennis en ervaring, zowel binnen als buiten de vereniging.

Het bestuur (of een delegatie daaruit) zal met alle kandidaten afzonderlijk een gesprek voeren. Mede op basis daarvan zal het bestuur keuzes maken om tot een definitieve kandidaatstelling te komen. Die kandidaat zal het bestuur vervolgens voordragen voor benoeming door de Algemene Ledenvergadering. De overige kandidaten zullen tijdig door het bestuur worden geïnformeerd waarom zij, wat het bestuur betreft, zijn afgevallen. Verder staat het ook deze kandidaten vrij om met een persoonlijke voordracht te komen op de Algemene Vergadering. De persoonlijke kandidaatstelling moet tenminste één week voor de AV, waarin de bestuurders zullen worden gekozen, schriftelijk worden ingediend bij de secretaris. Op deze AV maakt het bestuur de namen bekend van de leden die een persoonlijke voordracht hebben gedaan. In de artikelen 3, 4 en 5 van het Huishoudelijk Reglement is deze procedure vastgelegd.

De gesprekken, zoals die hierboven staan vermeld, zullen plaatsvinden in de periode 21 tot 31 januari. De benoeming staat gepland voor de AV van 16 juni 2018.
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of om zich kandidaat te stellen, terecht bij de secretaris van de NVSW, Dick Vermeij: secretaris@nvsw.nl (0186-620274).

 

Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken