Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierVijf en veertigste nieuwsbrief 45
Goede sfeer tijdens AV in november

Op 22 november is de najaars-AV van de NVSW in goede sfeer verlopen. Er waren 60 leden aanwezig. Zij kozen Jan Anton Koers als nieuwe voorzitter van de NVSW. Freek Klijzing werd bestuurslid Algemene en Juridische zaken. Verder werden er aanpassingen in het fokbeleidsplan Wetterhoun aangenomen en werd er van gedachten gewisseld over het advies van de werkgroep ‘vertrouwenspersoon’.

Rectificatie
Het dekgeld werd vastgesteld op € 700,- per dekking. Als de teef niet drachtig blijkt, heeft de eigenaar van de teef recht op een terugbetaling van € 350,-. Als er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid tot herdekking door dezelfde reu, dient opnieuw € 350,- te worden betaald aan de eigenaar van die reu. NB: In het decembernummer van 'de Fryske Hounen' staat per abuis, dat die € 350,- alsnog betaald zou moeten worden aan de eigenaar van de teef. Dat is natuurlijk niet juist.
Het concept verslag van de vergadering vindt u hier.


Nieuwjaarswandeling NVSW

Op 7 januari 2018 houdt de NVSW weer haar traditionele Nieuwjaarswandeling. 
Wij willen de liefhebbers van onze Friese hondenrassen uitnodigen om met ons mee te lopen.
We gaan wandelen in recreatiegebied Bussloo. Dit ligt vlakbij Deventer.
Dit jaar verzamelen we bij: " Pitch&Putt Golf Bussloo”, Withagenweg 17, 7384 SB Wilp. Daar bieden wij u een kopje koffie/thee aan.
Start wandeling 13.30 uur. U kunt uw hond ook laten inventariseren.
Voor meer info over deze activiteit en voor aanmelden, kijk hier.


Wijziging Basisreglement Welzijn @ Gezondheid

De Raad van Beheer berichtte ons dat vanaf 1 januari 2018 het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) wijzigt, in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast. Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden: “Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.” Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.
Als NVSW zijn we verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Hiervoor is geen toestemming nodig van de AV of van de Raad van Beheer. Kijk hier voor meer info.


Fokgeschiktheidskeuring voor Stabij- en Wetterhounen

Zaterdag 10 februari 2018 organiseren beide Fok Advies Commissies gezamenlijk een fokgeschiktheidskeuring voor Stabij- en Wetterhounen, zoals is besloten in de AV van 17 juni 2017.
Locatie: Dog Center, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ  Kerkwijk.
Uw hond is in het bezit van een stamboom en moet minimaal 15 maanden oud te zijn. U dient NVSW lid te zijn. Kosten € 40, = U krijgt tijdig een tijdsplanning door, u hoeft niet de hele dag aanwezig te zijn. Uw hond krijgt geen showkwalificatie. Als aan de voorwaarden voldaan wordt, ontvangt de hond  het predicaat fokgeschikt. Voor de Stabijhoun gebeurt dit door 2 raserkende keurmeesters, voor de Wetterhoun door 1 raserkende keurmeester.
Kijk voor meer info en voor aanmelding hier.


Volop activiteiten vanuit de JWSC
Ook in 2018 zijn er weer diverse activiteiten georganisserd door de JWSC:
* Zaterdag 3 februari een basis jachthondentrainingsdag voor beginners en licht gevorderden: Aan bod komt een stuk theorie en je kunt antwoorden verwachten op alle mogelijke vragen met betrekking tot de verschillende jachthondenopleidingen. Dit alles natuurlijk afgewisseld met blokken praktijktraining.
Deze dag is bij uitstek geschikt voor voorjagers en hun honden die pas sinds kort een jachthonden training volgen of deze willen gaan volgen. Wij zijn deze dag te gast op de mooie geheel omheinde locatie van Jachthonden Training Zeeland in Ellewoutsdijk, welke ook nog voorzien is van een gezellige jachthut. Kosten deelname € 35,- per combinatie. Er is plaats voor maximaal 8 honden.
Je kunt je vanaf nu aanmelden via de webshop.
* Op zaterdag 24 februari organiseert de JWSC een terugkomdag voor deelnemers aan de zweetwerkweekenden in 2016 en 2017. Omgeving Haaksbergen, waar ook de weekenden georganiseerd werden. We gaan dan weer verder met oefenen van het lopen van zweetsporen. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen dan kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij jwsc.wilma@nvsw.nl. Kosten deelname zijn € 35,- per combinatie hond/voorjager.
* Zaterdag 21 april een SJP B / A en MAP B training in Neede, voor diegene die op dit niveau met zijn hond zit. Kosten deelname € 35,- per combinatie. Er is plaats voor maximaal 8 honden. Je kunt je aanmelden via de webshop
* Vrijdag 21 september (20.00 uur) t/m zondag 23 september (15.00 uur) zweetwerkweekend voor beginners te Haaksbergen. Alleen voor leden van de NVSW.
Kosten:  Lid NVSW: Kosten per combinatie hond/voorjager € 195,-. Extra personen zonder hond betalen een €150,- per persoon. Geen lid NVSW kosten per combinatie hond/voorjager: € 215,-         
Zie voor uitgebreide info over deze activiteiten de JWSC-agenda.

 


Stukken AV voortaan online

Met ingang van 2018 zullen de uitnodiging met de stukken bestemd voor een AV via de website worden gepubliceerd. De termijnen, vermeld in het huishoudelijk reglement worden uiteraard gerespecteerd. Via ‘de Fryske Hounen’ en via de nieuwsbrief zal worden vermeld dat de stukken online staan. Het blijft mogelijk om op verzoek een geprinte versie toegestuurd te krijgen.


Nog twee wandelingen

Er zijn in januari nog twee wandelingen:

* op 14 januari te Sellingen in Groningen. 
(met inventarisatie)
Kijk hier voor meer info.

* en ook op 14 januari te Rockanje (Zuid-Holland). 
Kijk hier voor meer info.


Wijziging datum workshop SJP

De workshop SJP B/C is verplaatst van zaterdag 12 mei naar zondag 6 mei 2018. Deze training ter voorbereiding op een wedstrijd wordt net als vorig jaar gehouden in Vught.


Nieuwe secretaris FAC Wetterhoun

De Fokadviescommissie Wetterhoun heeft een nieuwe secretaris. Zijn naam is Loek Smits te Almere. Loek is in het bezit van KK1 en KK2 en ICT'er. 
De overdracht van het secretariaat is inmiddels gestart. Loek is bereikbaar via 036-5350858 of via
wetterfac.secretaris@nvsw.nl
Kijk voor meer info hier.
 


De beste wensen voor een ieder

Het bestuur van de NVSW wenst u allen fijne feestdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2018 toe.

 Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken