Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierVier en veertigste nieuwsbrief 44
F1 nest combinatie Wetterhoun & Airedale terriër geboren!

Geweldig nieuws! Afgelopen zaterdag 11 november zijn de F1 pups geboren uit de combinatie Airedale x Wetterhoun. Het zijn drie reutjes en drie teefjes. Ze zijn allemaal zwart en hebben witte borstvlekjes en witte teentjes.  Moeder en puppen maken het goed.

Er zijn nog enkele pups beschikbaar uit dit bijzondere en met zorg gefokte nest.

Heeft u belangstelling voor een pup, neemt u dan contact op met de pupinformatiedienst van de Wetterhoun. Deze pups maken deel uit van het outcrossprogramma van de NVSW. Daarom gelden er voor hen bijzondere regels die de pupinformatiedienst u graag zal uitleggen.

Kijk voor meer informatie op de site van de NVSW bij outcross 


AV deze keer op niet op zaterdag

De AV van de NVSW wordt gewoontegetrouw op zaterdagmiddag gehouden. In ieder geval was dat de afgelopen 7 jaar zo (en wellicht al wel langer). Helaas bleek het niet mogelijk de novembervergadering 2017 op een zaterdag te plannen. Op alle zaterdagen waren er al activiteiten van de NVSW. We begrijpen het gevoel, dat het nu dus op een (woensdag)avond is (22 november). Om te voorkomen, dat er in 2018 eenzelfde situatie ontstaat, is er een principedatum voor november 2018 vastgesteld en wel op zaterdag 24 november 2018. Het is niet zeker, dat er in november 2018 een AV zal zijn, maar als dat zo is, dan is dat dus op een zaterdagmiddag. De voorjaarsvergadering in 2018 stond al gepland op een zaterdag: 16 juni.


Over het agendapunt ‘vertrouwenspersoon’ (AV nov. 2017 agpnt, 8)

Op de BAV van 8 juli 2017 is voorgesteld om een vertrouwenspersoon te benoemen om bepaalde problemen te voorkomen of op te lossen binnen de vereniging. Daartoe is een werkgroep opgericht, waarvoor verschillende leden van de NVSW zich hebben aangemeld. De werkgroep heeft een notitie samengesteld met als titel ‘werkgroep vertrouwenspersoon’. Op de komende AV wordt aan de leden gevraagd om in te stemmen met de lijn van de opgestelde notitie (zie bijlage 8 van de stukken AV) Naar aanleiding hiervan ontving het bestuur een brief van mw. Kunda Zeilemaker (voorzitter van de geschillencommissie NVSW).

Het bestuur brengt met toestemming van mw. Zeilemaker de brief ter kennis aan de leden, zodat zij ook deze informatie kunnen meenemen in hun besluitvorming. De brief is hier in zijn geheel te lezen.


Wijziging activiteit JWSC

Op zaterdag 21 april 2018 stonden 2 veldwerktrainingen gepland. Eén in Zeeland en één in Overijssel. Deze gaan niet door. In plaats daarvan organiseren we een SJP B / A en MAP B training in Neede voor voorjagers die denken met hun hond op dit niveau te zitten. De JWSC verwacht dat hier meer behoefte aan is. Meer informatie en aanmelden volgt ongeveer 6 weken voor deze training op de website van de NVSW. Mocht u interesse hebben, zet deze datum dan in uw agenda.

 

 

 


Activiteiten

18 november:

ORWEJA zweetwerkwedstrijd in Haaksbergen

ORWEJA schotvastheidstest in Haaksbergen (voorafgaand aan de zweetwerkwedstrijd)

19 november:

Basis jachthonden trainingraktijk en theorie voor beginners, Ellewoutsdijk

8 december:

Tentoonstelling
Holland Cup.
Locatie: Amsterdam

9 december:

Tentoonstelling Amsterdam Winnershow
Locatie: Amsterdam

17 december:

Kerstzweet
Locatie: Haaksbergen Tijd: 8:00-15:00

16 en 17 december:

Tentoonstelling Cuijk. Locatie: Gorinchem

 


Herhaalde oproep

De Fokadviescommissie Stabijhoun is nog op zoek naar een secretaris. Wie komt de FAC helpen?

Voor info kijk hier.Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken