Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierTwee en veertigste nieuwsbrief 42
In dit nummer: nieuws van de FAC-Wetterhoun en nog meer

Twee F2-nesten (nakomelingen van de eerste outcross combinatie) geboren

Misschien hebt u al iets op de site gelezen maar hier nog één keer het hele verhaal.

Bij de familie Spikker is op zondag 16 juli de F1-teef Diede Dokkum van de Meiakkers bevallen van een pup. Ze was gedekt door de 100% zuivere wetterhoun Doede van de Eestroom. De bevalling ging heel vlot. Men was nieuwsgierig en in afwachting van nog meer pups, aangezien het daarop had geleken tijdens de echo. Maar helaas bleef het bij één. Voor de zekerheid is er nog een check bij de dierenarts geweest.

Als eenling had dit pupje, een volledig zwart teefje, het al in de baarmoeder goed gehad dus het was een grote pup. Diede is een perfecte moeder en had ruim voldoende melk. Het pupje heet Minke en ze is een mooie, stevige pup. Het lijkt al een echte Wetter. Onlangs is ze door haar nieuwe bazen opgehaald om in Friesland te gaan wonen.

Het tweede F2-nest heeft helaas een wat minder voorspoedige geschiedenis. Dinthe, die bij Mirjam Lumkeman en haar partner woonde, was gedekt door Drys Drylts van de Meiakkers, een reu uit het F1-nest. Het nest zou geboren worden onder de kennelnaam Van Hollandia Staete. Dinthe droeg veel pups, maar helaas kwam de bevalling niet vlot op gang; Dinthe had vrijwel direct weeënzwakte. Na overleg – er was inmiddels één pup geboren – werd besloten tot een keizersnede.  Lees hier het hele bericht.

 


Een nieuw Wetterhoun F1-nest op komst
Als u deze nieuwsbrief leest heeft de dekking waarschijnlijk plaatsgevonden: een dekking waaruit hopelijk het derde outcross-nest geboren zal worden. De bruinbonte teef Hiske zal worden gedekt door Airedale terriër Devil van ’t Seebosch. Devil is een knappe reu van bijna 7 jaar. Zowel fokker Esther Maas als Devils eigenaar Frans van Kilsdonk zien uit naar deze bijzondere combinatie. Als het gelukt is, zullen de pups in de week van 6 november geboren worden.

Fokkersberaad Wetterhoun op 9 oktober
Waar? In de Aker te Putten. Hoe laat? Inloop 19.00 uur Aanvang 19.30
Voorlopige Agendapunten vanuit de FAC Wetterhoun:
1. Vaststellen notitie aanpassing fokbeleidsplan voor F2, F3 en F4 (n.a.v. het vorige fokkersberaad)
2. Werkgroep Fokbeleid
3. Aankeuringsbeleid artikel 8 fokbeleidsplan
We proberen een geneticus of cardioloog te vinden die op het beraad wat kan vertellen over hartproblemen bij de hond.  En dan met name tetralogie van Fallot. Dit is een verzameling van hartafwijkingen die gelijktijdig en apart van elkaar ook bij de Wetterhoun voorkomen.
We nodigen ook de fokkers uit om agendapunten toe te sturen aan: wetterfacvoorzitter@nvsw.nl 
Tien dagen voorafgaand aan het beraad ontvangt u de definitieve agenda en bijbehorende stukken.

De FAC-Wetterhoun: wie zijn dat?
Lid van de FAC Wetterhoun zijn: 
Tjtske Westerbaan, Erna Repelius, Coline Hamman en Kim Siebers zijn de fokadviseurs. Zij beoordelen alle dekaanvragen. Omdat mede door de outcross het werk steeds omvattender is geworden zijn er ook verschillende medewerkers verbonden aan de commissie. Dit zijn Remco Pullens (Zoeasy en ICT), Jildou Wolfs (fokbeleidsanalyses), Mirjam Lumkeman (PR, beheer dekreuenlijst)  en Jovka Pouwels (analyses en prognoses).

Marjolein Roosendaal is als expert outcross lid van de werkgroep Fokbeleid. Zowel de Wetterfac als de Stabijfac werken samen met deze werkgroep. De leden van deze werkgroep zijn geen lid van de fokadviescommissie. Eén uitzondering: het interim voorzitterschap wordt waargenomen door de voorzitter Stabijfac.
 
En als laatste Elly van der Helm in de functie van voorzitter. Met elkaar zetten zij zich graag in voor het ras. Heeft u een vraag stel hem dan aan hen! Zie voor contactgegevens het clubblad of de site van de NVSW.
 
Vacature pupinformatiedienst ingevuld
De pupinformatiedienst Wetterhoun zal binnenkort gerund worden door Cobie Ouwehand  en Jantiena Bellinga. U kent ze vast al wel van hun werk bij de kar op fokkersdagen, clubmatch, fokkersberaad enz.  We zijn blij dat zij onze commissie komen versterken met de belangrijke taak van de pupinformatiedienst.  
Er is een vacature voor de functie secretaris ontstaan, doordat Michel van de Berg is gestopt met zijn werkzaamheden.

 


Dringend bestuursleden gevraagd
In de vorige nieuwsbrief heeft u een oproep voor nieuwe bestuursleden kunnen lezen. Helaas  hebben wij op dit moment nog geen aanmeldingen ontvangen. In het belang van de NVSW vragen wij een ieder of men iemand kent, die aan één van de profielen voldoet en ook op de oproep wil reageren.
Het gaat om de functies van:
- voorzitter
- bestuurslid algemene en juridische zaken
- bestuurslid PR en Evenementen

Voor info en/of reacties kunt u contact opnemen met Dick Vermeij, secretaris (secretaris@nvsw.nl of 0186-620274).
De te volgen procedure vindt u hier.
Op 22 november is er een (geplande) AV. Op die datum zouden we graag ook de kandidaat-bestuursleden aan de AV willen voorstellen. Mocht dat niet lukken, dan zullen wij de onderbezetting van het bestuur op de agenda zetten.

Voorstellen voor AV

Op 22 november is er een AV te Putten. Leden kunnen tot 1 oktober voorstellen ter behandeling op de AV indienen bij het bestuur. Onderwerpen, welke niet op de convocatie zijn vermeld, kunnen wel in discussie worden gebracht, maar besluiten hierover kunnen in deze vergadering niet worden genomen.


Fokkersdag

Op 28 oktober wordt in de Hanzehal te Zutphen de najaarsfokkersdag gehouden.Inmiddels heeft iedereen een uitnodiging ontvangen, we rekenen er op om zoveel mogelijk nesten te zien. Komt allen. Aanmelden z.s.m. bij jacktomson@telfort.nl  Na de pauze is er de dekreuenparade, ook hiervoor heeft u al een uitnodiging ontvangen. De fokkersdag is altijd een mooi moment om te genieten van ons mooie ras en te zien hoe het zich ontwikkelt. Kijk hier voor meer info, ook over titeren.

 
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken