Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierveertigste nieuwsbrief 40
Uitnodiging Buitengewone Ledenvergadering

 

De onderstaande brief wordt ook per post aan alle leden gestuurd. Omdat het kort dag is, vast een digitale uitnodiging.

 


Oud-Beijerland, 29 juni 2017

Uitnodiging voor een Buitengewone Algemene Vergadering van de NVSW

Geachte leden,

Op 28 juni ontving het bestuur van meer dan 20 leden van de NVSW het volgende verzoek:  

 

“Oproep door de leden voor een buitengewone Algemene ledenvergadering van de NVSW

Geacht bestuur, de volgende leden doen een dringend beroep op u om een buitengewone algemene leden vergadering bijeen te roepen. Wij willen graag de ontstane situatie met u bespreken en kunnen er niet mee eens zijn dat een kleine groep leden door hun negatieve (stem) gedrag een sfeer van negativiteit en wantrouwen willen oproepen richting het bestuur. Dat mede daardoor een eerste bestuurslid (leden) heeft gezegd op te moeten stappen. Wij willen graag met u en de leden in gesprek om dit tij te keren. Het is in het belang van de Wetter en Stabij.”

 

Op grond van art. 10.5 en 10.6 van de statuten is het bestuur verplicht binnen vier weken een dergelijke vergadering te houden. In art. 8.6 van het huishoudelijk reglement staat vermeld, dat het bestuur in spoedeisende gevallen kan afwijken van art 8.5 van dat reglement. Dit betekent dat het bestuur dan niet de verplichting heeft voorstellen uiterlijk twee weken vooraf aan die vergadering aan de leden voor te leggen. Het feit dat het gehele DB én het bestuurslid algemene zaken hebben aangekondigd hun bestuurslidmaatschap per 1 oktober 2017 te beëindigen vindt het bestuur spoedeisend. Daar komt bij dat, als de termijn van vier weken wordt aangehouden, we nog verder in de vakantieperiode terecht komen en de onrust voortduurt.

De vergadering wordt gehouden op 8 juli 2017, 13.30 uur in de Aker Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten

Gespreksonderwerpen: De ontstane situatie na 17 juni 2017, voorstellen tot het vormen van een (nieuw) bestuur en ‘wat verder ter tafel komt’. De vergadering zal geleid worden door een onafhankelijk voorzitter. Graag tot ziens op zaterdag 8 juli!

 

Namens het bestuur, 

met vriendelijke groet

 

Chris Hofkamp,                                                                                              Dick Vermeij, voorzitter                                                                                                            secretaris                                                                                                                                      

NB. Het overzicht van de leden, die om een BAV hebben verzocht en de brieven van de betreffende bestuursleden vindt u op de ledenpagina van www.nvsw.nl    
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken