Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hiervijfendertigste nieuwsbrief
Wijzigingen voorzitterschap commissies

Zoals bekend is er n.a.v. een eerdere oproep voor leden van de JWC een interim JWC gevormd. De ontwikkelingen zijn nu zover, dat er ook behoefte is om e.e.a. te formaliseren. Daarom vindt u in deze nieuwsbrief een oproep voor de functie van voorzitter van de Jacht- en Werkcommissie. Tijdens de komende AV zal worden voorgesteld deze commissie voortaan JWSC te noemen, waarbij de S voor Sport zal staan. In de afgelopen bestuursvergadering heeft het bestuur besloten om tot aan de invulling van deze vacature Dick Greve aan te stellen als interim-voorzitter van deze commissie. Tegelijkertijd zal de huidige functie van Dick Greve , voorzitter van de FAC Wetterhoun , tijdelijk worden waargenomen door Dick Vermeij (die tevens secretaris van het bestuur blijft).

Als u belangstelling heeft voor de functie Voorzitter JWSC laat dat dan uiterlijk 10 februari weten aan de secretaris van het bestuur: secretaris@nvsw.nl
Vacature voorzitter Jacht- Werk en SportCommissie (JWSC*)

Taakomschrijving:

· Draagt, in bestuurlijke zin, zorg voor het bevorderen van de initiatieven en activiteiten op het gebied van jacht, werk en activiteiten van de beide rassen en behartigt de daaruit voortvloeiende belangen in het bestuur

· Adviseert (namens de JWSC) het bestuur en de algemene ledenvergadering over het te voeren beleid voor de JWSC

· Treedt op als voorzitter van de JWSC, stuurt deze aan en ziet toe op de juiste uitvoering en handhaving van de reglementen van onze vereniging

· Onderhoudt de bestuurlijke contacten met leden omtrent zaken op het gebied van de JWSC voor de Stabij- zowel als voor de Wetterhoun

· Onderhoudt contacten met externe instanties/instellingen, ten behoeve van de jacht- en werkactiviteiten.

· Draagt zorg voor de bestuurlijke coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van te houden proeven, wedstrijden en andere activiteiten

· Onderhoudt contacten met buitenlandse zusterverenigingen, voor zover dit niet anders binnen de NVSW is geregeld

· Treedt als voorzitter van de JWSC naar ‘buiten’ en geeft daarbij het goede voorbeeld

 

Profiel

Ruime kennis en ervaring met de activiteiten die betrekking hebben op jacht, werk en andere activiteiten, dit voor beide rassen.

Kennis van de reglementen van de Raad van Beheer, Orjewa, NVSW en andere relevantie organisaties.

Leidinggevende kwaliteiten, kan groep aansturen (ook) in een informele sfeer

Actief en enthousiasmerend

Communicatievaardig

Heeft inlevingsvermogen en een luisterend oor

Belangenbehartiger, maar ook een teamplayer die oog heeft voor het grotere geheel

Organisatietalent

Beschikt over voldoende tijd

 

Reageren kan tot uiterlijk 10 februari bij de secretaris van het bestuur: secretaris@nvsw.nl

 

* Tijdens de AV van juni 2017 zal worden voorgesteld de naam van de commissie JWC te wijzigen in JWSC. (De S staat voor Sport en activiteiten die geen verbinding hebben met de jacht)
Kampioenschapsclubmatch 1 april a.s.

Binnenkort is het weer zover. Op 1 april zal onze jaarlijkse Clubmatch weer gehouden worden in de Hanzehal in Zutphen. De inschrijving is, wanneer u dit leest, opengesteld.

We hopen weer op een goede opkomst en fokkers ga uw pupkopers aansporen om mee te doen. We vinden het fijn wanneer iedereen binnen zijn kennissenkring gaat ronselen om vooral in te schrijven voor de clubmatch. We moeten weer naar  het grote aantal inschrijvingen van een paar jaar geleden.


De keurmeesters dit jaar zijn:

hr. D. Greve                      Wetters alle klassen
mevr. T. Van Adrichem       Stabij's Jeugd- en openklasse  teven
mevr. T. Pillement              Stabij's overige klassen  teven
hr. D. Rutte                       Stabij's Jeugd-en openklasse reuen
mevr. N. Timmermans        Stabij's overige klassen reuen


De inschrijving sluit op 15 maart.

Ook hopen we dit jaar op een groot aantal kinderen voor de kind/hondshow. Dus ouders schrijf uw kinderen in en wees creatief en maak uw kinderen mooi voor hun optreden . Er zijn leuke prijsjes.Agenda

29 januari, wandeling met inventarisatie in Appelscha

29 januari, bijeenkomst met JWSC voor alle eigenaren die in 2017 willen werken met hun hond

1 april, Kampioenschapsclubmatch in Zutphen

20 mei, Fokkersdag voorjaar

17 juni, AV

28 oktober, Fokkersdag najaar

28 april 2018, Kampioenschapsclubmatch in Leeuwarden

agenda-linkenquête

Graag willen we uw mening horen over het pupgeld / dekgeld. Dit willen we doen middels een enquête voor de leden.
De uitkomsten van de enquête worden gebruikt als advies aan het bestuur, die e.e.a. vervolgens opneemt op de agenda voor de AV in juni.
Wilt u mee doen met de enquête, ga dan naar de ledenpagina. Hier staat de enquête voor u klaar.Showverslagen

Als u showverslagen heeft die nog niet op de website staan, wilt u ze dan sturen naar Marguerita Falkena.

Alle showverslagen staan: hierAanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken