Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierTweeendertigste nieuwsbrief editie 32, 2 mei 2016
Werkbijeenkomst over werken met de Fries

Over het tempo waarin naast de onderlinge proeven, ook officiële Orweja wedstrijden gehouden zullen worden, is een verschil van mening ontstaan tussen het bestuur en de JWC. Dit heeft er toe geleid dat enkele leden van de JWC eind april hun functie hebben neergelegd.

Op  23 juni a.s. zal er een werkbijeenkomst zijn, waarop iedereen  kan meedenken en -praten over de toekomst van het werken met onze honden en de rol die onze vereniging daarin zou moeten spelen.

Alle leden die actief zijn met hun Wetterhoun of Stabij zijn van harte welkom. Natuurlijk hopen we ook dat er zich weer leden aanmelden, die lid willen worden van de JWC.

Meer informatie en aanmelden kan hier.


21 mei, Fokkersberaad Stabijhoun

Op 21 mei is er een fokkersberaad voor de Stabijhoun. Kor Oldenbroek van de Universiteit van Wageningen zal het rapport : Stamboomanalyse en optimalisatie van het fokprogramma van de Friese Stabij toelichten. Marjolein Roozendaal en Jildou Wolfs zullen ingaan op de stand van zaken in het ras.

Discussie over de uitkomsten van de ananlyse en de te nemen maatregelen. De bijeenkomst is in de Aker in Putten en begint om 14.00 uur.

Alle Stabijfokkers en dekreueigenaren zijn van harte welkom, U kunt u hier aanmelden.


Titeren mogelijk op fokkersdag

Op de fokkersdag van 28 mei a.s. is het mogelijk uw hond te laten titeren. Dit zal 's morgens gedaan worden. Er is slechts ruimte voor 24 honden. De kosten zijn € 41,50 per hond, graag contant en gepast betalen.

Mocht uw hond een enting nodig hebben, dan moet u die apart afrekenen.Opgeven kan bij Marjolein Roosendaal; m.roosendaal@gmail.com.

 

U krijgt dan bericht hoe laat u ongeveer aan de beurt bent.

Meer informatie over titeren kunt u hier vinden.


Nieuwe leden voor Fokadviescommissie Wetterhoun

Vanwege de vele werkzaamheden, heeft de Fokadviescommissie Wetterhoun een forse uitbreiding ondergaan. De complete samenstelling is nu:

De nieuwe leden zijn : Elly v.d. Helm, populatiebeheer; Coline Hamman, asp.dekadviseur en fokbeleidsanalyses; Remco Pulles, medewerker ZooEasy en ICT; Mirjam Lumkeman, medewerker PR en beheer reuenlijst; Sacha Teppes, medewerker gezondheid en enquêtes; Jovke Pauwels, medewerker analyses en prognoses n.a.v. actuele gezondheidsgegevens.

Tineke Don is gestopt met de pupsinformatie, Nicolette Vlaming doet dit nu alleen.

De complete samensteling van de Fokadviescommissie Wetterhoun vindt u hier.


Voortgang PDA-onderzoek

Helaas zijn er op korte termijn nog geen doorbraken te verwachten. Vervolgonderzoek is noodzakelijk en is genetisch gesproken gecompliceerd. De Universiteit van Utrecht is nog steeds geïnteresseerd in DNA van positieve honden en ook van pups die zonder aanwijsbare oorzaak zijn overleden.

Bij het vermoeden van een PDA kunt u contact opnemen met Marjolein den Toom van de Universiteit van Utrecht: M.L.denToom@uu.nl


Onderzoek onder Stabijhoun fokkers

Om meer inzicht te krijgen over de ontwikkeling op het gebied van viriliteit/fertiliteit onder de Stabijs in de afgelopen 15 jaar zal er binnenkort een enquête gehouden worden. Fokkers en reueneigenaren zullen hiervoor door de FAC benaderd worden.CD-test Stabijhoun

Op de Fokkersdag van 28 mei kan weer bloed geprikt worden voor de CD test. Het is de laatste mogelijkheid om dit tegen gereduceerd tarief te doen. Voor NVSW-leden is de bloedafname die dag gratis, de DNA-test zelf kost dan € 40,00 exclusief BTW. Bij fokdieren is de CD-uitslag een verplicht onderdeel bij het aanvragen van een dekadvies.

Aanmelden vóór 23 mei via het formulier op deze pagina  

Bij aanmelding ontvangt u per email nadere instructies.agenda

21 mei, Workingtest trainingsdag

21 mei, Fokkersberaad Stabijhoun

28 mei, 1e Fokkersdag 2016

23 juni, Werkbijeenkomst jacht en werk

25 juni AV

2 juli Workingtest traingsdag

25 september, Vrijwilligersdag

29 oktober, 2e Fokkersdag 2016

vanaf 12 november, Fokkerscursus najaar

18 december, onderlinge zweetwerkwedstrijd

vanaf 29 januari 2017, Fokkerscursus voorjaar

agenda


Showverslagen

Heeft u showverslagen die nog niet op de website staan, stuurt u dan een scan of kopie naar Margaritha Falkena.

Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken