Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierVijfentwintigste nieuwsbrief Editie 25, maart 2015
Infomiddag Pup in huis

En dan is het zover! Je nieuwe pup komt in huis. Wekenlang heb je er al naar uitgekeken. Om je goed voor te kunnen bereiden op de opvoeding en training van je puppy wordt door de Jacht en Werk Commissie een informatiemiddag georganiseerd. Aan bod komen de ontwikkelingsfasen van de pup, het socialiseren, een aantal handige weetjes over het lichaam van de hond en natuurlijk het puppygedrag waaronder zindelijkheid en bijtgedrag. Hoe voorkom je dat je pup in je benen bijt als je voorbij loopt, hoe leer je hem alleen te zijn, waarom gaat mijn hond steeds stil zitten tijdens de wandeling en rent hij wel terug naar huis, maar ook, wat doe je de eerste nacht met je nieuwe pup in huis en hoe kun je je voorbereiden op zijn komst? Leer het op zaterdag 18 april te Putten.

Voor nieuwe pupeigenaren en aspirant pupkopers


NVSW Kampioenschaps Clubmatch op 30 mei

De Clubmatch wordt dit jaar op 30 mei in Zutphen gehouden. Een uitstekende gelegenheid om met liefhebbers, fokkers en andere geïnteresseerden van gedachten te wisselen. En ... zo'n hal vol Fryske hounen krijg je niet elke dag te zien. Wilt u weten hoe uw Stabij- of Wetterhoun wordt beoordeeld en wie er met de titel Clubwinner 2015 naar huis gaat?

Kom op bezoek of schrijf in


DNA-afname (a.s.) fokdieren op fokkersdag 25 april

Op de volgende fokkersdag wordt weer de mogelijkheid geboden om het sinds 1 juni 2014 verplichte DNA-profiel voor fokdieren te laten registreren via de Raad van Beheer. Met name voor (toekomstige) dekreu-eigenaren is dit een goede gelegenheid dat te laten doen omdat het DNA-profiel van de reu bij de geboorte-aangifte bij de Raad van Beheer aanwezig moet zijn. Is dat niet het geval, dan moet de reu bij het nest aanwezig zijn als de chipper de pups komt chippen.

NVSW-leden kunnen zich hier aanmelden


2e CAC show voor de Nederlandse HondenRassen 27 juni

Voor de 2e keer zullen alle Nederlandse Hondenrassen gezamenlijk een Kampioenschapswedstrijd organiseren. In 2013 was het een succes met ruim 570 honden: een feest van de Nederlandse Hondenrassen en een feest voor de fokkers en bezoekers. Dat wil de organisatie er dit jaar ook weer van maken, een groot feest, een eerbetoon aan onze prachtige rassen.

Zorg dat u erbij bent


Duidelijkheid over bedrijfsmatigheid hobbyfokkers

Bij de invoering van het ‘Besluit houders van dieren’ ontstond veel verwarring over de term bedrijfsmatig. De uitleg deed vermoeden dat iedere hobbyfokker onder die noemer viel, met verregaande consequenties. Na een gesprek van de Raad van Beheer met het Ministerie van EZ is er eindelijk duidelijkheid over: voor hobbyfokkers is er gelukkig niks veranderd. Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker pas bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.

De Raad van Beheer heeft er een speciale nieuwsbrief aan gewijd


Oproep voor digitale schrijvers

Tijdens de komende fokkersdagen en de clubmatch zullen de verslagen van de beoordelingen opnieuw digitaal worden opgesteld. Wij zijn daarom op zoek naar 'schrijvers' die tijdens (een van) deze dagen de rapporten willen typen. Wij vragen daarbij bekendheid met tekstverwerking op de PC. Dat klinkt misschien wel zwaar, maar het gaat om eenvoudige handelingen en functies. Gelukkig hebben wij al vele jaren de (vaste) medewerking van een aantal schrijvers, maar wij weten niet of zij ook bereid zijn om de rapportages digitaal te verwerken. Daarom vragen we ook hen zich aan te melden.

Op de dag van de clubmatch en/of op de fokkersdag organiseren we ruim een uur van tevoren een bijeenkomst in de hal om instructie te geven over het programma. Uw aanwezigheid daarbij is dan noodzakelijk. De fokkersdagen zijn in 2015 op 25 april en 31 oktober. De clubmatch is op 30 mei. Natuurlijk kunt u zich ook voor een van deze data aanmelden. Op dit moment zijn we hard bezig met de voorbereidingen van deze activiteiten en deze oproep is daar een onderdeel van.

U kunt zich aanmelden bij Ineke Bosboom


Actie op wijziging invoereisen pups

De Europese Unie heeft een verordening opgezet die met name de insleep van rabiës moet voorkomen: elke hond die het land binnenkomt moet een geldige rabiësenting hebben, dit geldt ook voor pups. De enting mag pas met 12 weken worden gegeven en moet daarna 3 weken inwerken. Dat betekent dat de pup dan minstens 15 weken oud is voordat hij het land in mag. De regel geldt inmiddels voor veel landen, o.a. België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Zweden en Malta. Dit heeft tot gevolg dat de zo belangrijke eerste socialisatieperiode bij de fokker moet plaatsvinden. Het is een extra drempel voor het importeren en exporteren van rashondenpups, die zorgt voor beperking van een mogelijke verbreding van de genendiversiteit van raspopulaties in binnen- en buitenland. De NVSW ziet dat als onwenselijk en de Raad van Beheer ook. De Raad is bezig een reactie voor te bereiden richting het ministerie van EZ en de Europese Unie. Misschien zijn er mogelijkheden om voor rashondenpups met FCI stamboom uitzonderingen op de EU verordening mogelijk te maken. We houden u op de hoogte.


Een kleine mijlpaal


Alstublieft: de 25e editie van de digitale nieuwsbrief!


Op de agenda:

15 maart Kennismaking jachthondentraining

22 maart Wandeling en inventarisatie Rockanje

28 maart Workingtest trainingsdag beginners, thema: markeren

12 april Workingtest trainingsdag gevorderden, thema: markeren

18 april informatiemiddag 'puppy in huis' te Putten

25 april 1e Fokkersdag 2015

9 mei Workingtest trainingsdag, thema: verloren zoek

30 mei Kampioenschaps clubmatch te Zutphen

Wat, waar en wanneer


Bedankt Hanneke!

Hanneke Dijkman stopt na vele jaren met het uittypen van showverslagen. Natuurlijk bedanken we haar hartelijk voor het vele werk dat ze gedaan heeft. Haar taak wordt overgenomen door Margaritha Falkena.


De nieuwste show-verslagen op de website

De verslagen van de Clubmatch en de shows in Arnhem, Rotterdam, Maastricht, Zwolle, Bleiswijk en Rotterdam zijn op de ledenpagina’s gepubliceerd. Heeft u showverslagen die daar nog niet staan, stuurt u dan een scan of kopie naar Margaritha Falkena


Bestuursbesluit

Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt ook de geldigheid van het fokkerscertificaat.


JWC-activiteiten

Ook dit voorjaar organiseert de JWC weer trainingsdagen voor zowel de Stabij- als de Wetterhoun. Met gelijkgestemden en instructeurs die uw rassen zeer goed kennen gaan we aan de slag met zowel beginnende honden als de (ver)gevorderde honden. De eerstkomende workshop heeft als thema Markeren en in mei en juni komen de onderdelen Verloren zoek en Waterwerk aan bod. Inschrijven via de website
Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken