Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierDrieŽntwintigste nieuwsbrief Editie 23, november 2014
Outcross Wetterhoun: It giet oan!

Het is alweer even geleden dat de rassen werden gekozen voor de outcross van de Wetterhoun. In die tussentijd heeft de FAC niet stilgezeten: er werd gezocht naar geschikte reuen, er werd gekeken welke van de aangemelde teven zouden passen en wat de tijden van de te verwachten loopsheden waren. De volgorde van de te gebruiken rassen zou afhangen van de beschikbaarheid van de reuen in kwestie, want die moesten deels nog gevonden worden.

Als eerste viel de keuze op een zwarte Labrador. Hij heeft binnen de Labradorpopulatie al heel wat nesten op zijn naam en daarvan zijn heel veel gezondheidsresultaten bekend. Dat is bruikbare informatie waar de FAC veel aan had. In het protocol staat als eis dat er gezondheidsgegevens van de nakomelingen van de reu bekend moeten zijn en die gegevens waren dus voorhanden. Er werd met algemene instemming besloten dat de eerste outcross met deze zwarte reu zou worden gedaan. Inmiddels heeft de dekking plaatsgevonden en verwachten we binnenkort de eerste outcross-pups: zwarte Labrador x bruinbonte Wetterhoun. We houden u op de hoogte.


Anti-verouderingsmiddel voor honden op komst?

Wetenschappers beginnen binnenkort een test, waarbij honden een mogelijk levensverlengend geneesmiddel krijgen toegediend. Het gaat om rapamycin, een immuniteitsonderdrukkend geneesmiddel dat vaak wordt gebruikt om afstoting na een niertransplantatie tegen te gaan.  Muizen die rapamycin krijgen toegediend leven tot 13% langer en zijn minder angstig en depressief. Daarnaast takelt het brein van oude muizen minder snel af. Na het eerste onderzoek volgt waarschijnlijk een grootschalig experiment met honderden honden, waarbij gekeken wordt of rapamycin daadwerkelijk het leven van een hond kan verlengen. Helaas voor hondenbezitters gaan er nog vele jaren overheen voordat zo’n pil daadwerkelijk in de winkel te koop is.

Bron


DNA-afname tijdens de fokkersdag

Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups een verplicht DNA-afstammingsbewijs. Van alle rashondenpups en hun ouders wordt daarvoor DNA afgenomen. Tijdens de afgelopen fokkersdag maakten 51 Stabij- en Wetterhouneigenaren gebruik van de gelegenheid om DNA af te laten nemen. De NVSW werkte daartoe samen met de Raad van Beheer. De afname en de organisatie ervan was een succes. De certificaten worden door de Raad van Beheer aan de eigenaren van de hond verstuurd (dus niet via de NVSW). Ook tijdens de fokkersdag van april 2015 zal de NVSW een dergelijke mogelijkheid organiseren.


Overgangsregeling Fokkerscertificaten

Op 31 december eindigt de overgangsregeling voor het aanvragen van een fokkerscertificaat: "Leden die tot 23 november 2013,  ten minste 3 nesten volgens de regels van het toen geldende Fokreglement hebben gefokt en verder ook aan alle voorwaarden voldoen, kunnen dit certificaat tot en met 31 december 2014 aanvragen zonder daarvoor eerst de fokkerscursus gevolgd te hebben. Eerder uitgegeven certificaten blijven natuurlijk gewoon geldig." Vanaf 1 januari 2015 vervalt deze regel dus. Het certificaat wordt dan alleen uitgereikt als ook de fokkerscursus is gevolgd.

Meer over het fokkerscertificaat


Verslag Fokkersberaad Stabijhounen

Paul Mandigers gaf op 13 september jl. een lezing over het fokken binnen een kleine populatie. Hij benadrukte o.a. dat het van het grootste belang is om de genendiversiteit in stand te houden. Gebruik zoveel mogelijk verschillende fokdieren, óók dragers. Alle levende wezens zijn drager van meerdere erfelijke aandoeningen, zet de dieren waarvan je weet wat ze dragen verstandig in, maar gebruík ze. In het aansluitende fokkersberaad haakte FAC-lid Angélique Plasman op zijn verhaal in met de concrete situatie bij de Stabijs, wat doen we al en wat kunnen we nog meer doen. De FAC heeft een Genen Diversiteits Programma opgezet dat gevolgd gaat worden, waar alle fokkers aan mee kunnen werken.

Op de dekreuenlijst op de site staat in het rechtermenu een werklijst met uitleg


Wet- en regelgeving: Besluit houders van dieren

Het Besluit houders van dieren is sinds 1 juli 2014 van kracht en vervangt onder andere het Honden- en kattenbesluit 1999 (HKB). Er zijn regels opgenomen over bedrijfsmatig gehouden gezelschapsdieren. De vaststelling of het gaat om bedrijfsmatige activiteiten wordt per geval getoetst. In de meeste gevallen is dit duidelijk, omdat het bijvoorbeeld een dierenspeciaalzaak of pension betreft. In de gevallen waarin dit niet duidelijk is, maar wel wordt vermoed dat sprake is van bedrijfsmatig handelen, zal de betrokkene aannemelijk moeten maken dat niet bedrijfsmatig word gehandeld, om niet onder de werking van het besluit te vallen. De Raad van Beheer krijgt veel vragen over de gevolgen van deze nieuwe wet- en regelgeving voor o.a. de hondenfokkerij. In een artikel wordt geprobeerd wat meer duidelijkheid te verschaffen.

Valt een hobbyfokker ook onder die regelgeving?


Op de agenda:

11 januari Nieuwjaarswandeling met inventarisatie te Bussloo 

17 januari 2015 Start NVSW Fokkerscursus te Zwolle 

25 januari Wandeling met inventarisatie te Appelscha 

25 april 1e Fokkersdag 2015

Wat, waar en wanneer


Artikel Wetterhoun


In het herfstnummer van 'Landleven' staat een mooi artikel over de Wetterhoun met prachtige foto's.


Zeven (!) nieuwe keurmeesters voor de Wetterhoun


Op 8 november was het keurmeesterexamen voor de Wetterhoun. Er slaagden maar liefst zeven kandidaten: Mw. A. Straaijer, Mw. G.M.L. de Wit, Mw. B.B.M. Roosendaal, Mw. A.M. Plasman, Dhr. D. Greve, Mw. A.M. Reeskamp en Mw. H. Warendorf. Namens de NVSW werd iedereen van een bloemetje voorzien. Gefeliciteerd en succes bij het keuren.


Stabij in promotiefilmpje Proteq


Sinneblink Silke Bauke, roepnaam Marli, is een prachtige Stabijreu van 2,5 jaar, bijzonder lief, én hij is uitgekozen (uit honderden aanmeldingen) voor een promotiefilm van verzekeraar Proteq Dier en Zorg. Marli deed het als acteur fantastisch op de set.

Oordeelt u zelf


Verslag Zweetwerkweekend

Al een aantal jaren organiseert de Jacht en Werk Commissie op Terschelling zweetwerk-weekenden. Een activiteit die altijd wordt zeer wordt gewaardeerd en die daarom vaak snel vol zit.

Verslag van een deelnemerAanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken