Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierEenentwintigste nieuwsbrief Editie 21, juli 2014
Verhoging pupprijs en dekgeld
Recentelijk zijn de kosten van het fokken van een nestje pups gestegen. Fokkers zijn verplicht om alle geboren pups te registreren (€ 2,50 per pup) en vanaf 1 juni is er de verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole (€ 29,87 per pup en per ouderdier). Het is al weer een aantal jaren geleden dat de pupprijs werd verhoogd en intussen zijn alle andere kosten ook gestegen. Dit was aanleiding voor het bestuur om aan de leden voor te stellen zowel de maximale pupprijs als het maximale dekgeld te verhogen met € 50,00. Op de Algemene Vergadering van 14 juni jl. is dat voorstel aangenomen. Concreet betekent dit het volgende voor zowel de Stabijhoun als de Wetterhoun:
  • De maximale vraagprijs voor pups is vastgesteld op € 800,00. Dit geldt voor alle pups geboren uit dekkingen op of na 1 juni 2014
  • De maximale vraagprijs voor een dekking is vastgesteld op € 700,00. Dit geldt voor alle dekkingen op of na 15 juni 2014
Dat de ingangsdatum voor verhoging van het dekgeld later valt dan die voor verhoging van de pupprijs is omdat deze wijzigingen niet eerder in mogen gaan dan een dag na de Algemene Vergadering.

Fokkersberaad Stabijhoun met lezing Paul Mandigers
Op zaterdag 13 september wordt een fokkersberaad voor de Stabijhoun gehouden in de Aker te Putten. Voorafgaand aan dit beraad zal dr. Paul Mandigers een lezing geven over het fokken met kleine populaties. Voor NVSW-leden is de toegang vrij, niet-leden betalen € 10,00 contant aan de zaal. De lezing begint om 13.00 uur, het fokkersberaad om 15.30 uur.
 

Nu ook ‘drager’ en ‘verhoogd risico’ in ZooEasy
In het kader van openbaarheid worden de gezondheidsvelden in ZooEasy opengezet voor de leden met een leesaccount. Bij de verschillende aandoeningen kon je eerst alleen zien wie lijder was, de komende tijd gaan we het ook bij ouderdieren zichtbaar maken als deze iets gegeven hebben. Omdat er verschillende vormen van vererving zijn hebben we voor de volgende omschrijvingen gekozen:

Drager:
  • honden waarbij een DNA-test heeft uitgewezen dat ze drager zijn van een erfelijke aandoening, of waarbij dat op grond van de DNA-test van beide ouders geconcludeerd kan worden;
  • beide ouders en eventuele pups van honden waarbij een DNA-test heeft uitgewezen dat ze lijden aan een erfelijke aandoening;
  • beide ouders en alle eventuele pups van honden die door medisch onderzoek zijn aangemerkt als lijder aan een erfelijke aandoening die als enkelvoudig recessief wordt beschouwd.
Verhoogd risico:
  • beide ouders en alle eventuele pups van honden die een erfelijke aandoening hebben waarvoor geen DNA-test beschikbaar is of waarbij waarschijnlijk meerdere genen betrokken zijn;
  • honden die op grond van stamboomonderzoek kunnen worden aangemerkt als honden die verhoogd risico geven op het doorgeven van een erfelijke aandoening.

Aanmelden voor Wetterhounpups F1-generatie
Nu de procedure voor de inkruising van andere rassen is gestart en we eind dit jaar pups kunnen verwachten, is de wachtlijst voor een pup uit de F1-generatie (zo heet dat officieel) geopend. U kunt zich aanmelden voor een pup, reu of teef. Er zit een aantal voordelen en voorwaarden aan, dus als u belangstelling heeft voor zo’n pup, neem dan met ons contact op, dan kunnen we uitleggen wat u kunt verwachten en wat er van u wordt verwacht.

Tineke Don en Nicolette Vlaming, pupinformatiedienst Wetterhounen.
Telefoon: 078 - 84 26 791

Verslagen fokkersdagen en clubmatch voortaan online
De introductie van het vernieuwde clubblad ging niet geheel zonder opstartproblemen maar het overweldigende aantal complimenten bevestigt dat het gewaardeerd wordt. Zo’n full-colour glossy heeft natuurlijk een prijs en om de kosten acceptabel te houden is besloten dat de verslagen van de Fokkersdagen en de Clubmatch voortaan niet meer als bijlage bij het decembernummer van het clubblad worden afgedrukt. In plaats daarvan kunt u ze eenvoudig downloaden van de ledenpagina’s en eventueel zelf printen voor in uw archief. U heeft ze dan veel eerder dan wanneer ze in gedrukte vorm in uw brievenbus belanden. De nestverslagen van de laatste Fokkersdag waren bijvoorbeeld al binnen een maand beschikbaar. Via de nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden wanneer nieuwe showverslagen online staan.
 

Besluit Houders van Dieren in werking getreden
Op 1 juli is het Besluit Houders van Dieren in werking getreden. In dit wettelijke besluit staat onder andere dat een verkoper van een dier voortaan verplicht schriftelijke informatie mee moet geven aan de nieuwe eigenaar. Deze informatie moet in elk geval ingaan op verzorging, huisvesting, gedrag en de kosten die met het houden van het dier gemoeid zijn. Honden mogen niet meer dan één nest per jaar krijgen. Het is verboden om dieren te verkopen aan personen onder de 16 jaar en dieren mogen niet meer in de etalageruimte worden gezet.
 

Verplichte vaccinatie hondsdolheid bij import pups
Jonge honden, katten en fretten moeten vanaf 29 december 2014 bij binnenkomst in Nederland verplicht gevaccineerd zijn tegen rabiës (hondsdolheid). De vaccinatie is pas geldig als deze is toegediend op een leeftijd van 12 weken en daarna 3 weken wachttijd in acht zijn genomen (i.v.m. werkzaamheid vaccin). Hierdoor zijn de jonge dieren minimaal 15 weken oud als ze naar Nederland komen. Deze maatregel wordt genomen, omdat de handel van pups toeneemt uit onder andere nieuw toegetreden Oost-Europese lidstaten die niet allemaal vrij van hondsdolheid zijn. Ook worden de regels voor dierenpaspoorten strenger.
 

Op de agenda:

25 juli KNJV-proef te Beesd

13 september lezing Paul Mandigers "Fokken met kleine populaties" gevolgd door fokkersberaad Stabijhoun te Putten

21 september NVSW vrijwilligersdag te Zwolle

19 oktober: Wandeling met inventarisatie te Mechelen (Zuid-Limburg)

25 oktober: 2e Fokkersdag te Zutphen

9 november: Start NVSW Fokkerscursus te Zwolle

Wat, waar en wanneer


Stabijhounpups in aantocht
Er komen weer meerdere Stabijhounnesten aan. De wachtlijst is kort, met name voor reutjes. Bent u geïnteresseerd in een pup, dan kunt u snel aan de beurt zijn.
 

Leesbril gevonden op AV
Zaterdagmiddag 14 juni jl. is na de Algemene Vergadering in Putten een mooie leesbril blijven liggen op een van de voorste tafeltjes in de zaal. De eigenaar kan zich per mail melden bij de penningmeester o.v.v. zijn/haar adresgegevens: penningmeester@nvsw.nl

NVSW vrijwilligersdag
Voor alle vrijwilligers in de vereniging: zet zondag 21 september alvast in je agenda, dan hebben we weer een speciale dag waar alle NVSW-vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Locatie: terrein van de KC Zwolle. Het programma volgt nog. Voor meer info en aanmelden: evenementen@nvsw.nl

De nieuwste show-verslagen op de website
De verslagen van de eendaagse show in Amsterdam zijn op de ledenpagina’s gepubliceerd. Heeft u showverslagen die daar nog niet staan, stuurt u dan een scan of kopie naar Hanneke Dijkman.
 

Fijne vakantie gewenst!Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken