Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierExtra NVSW nieuwsbrief Algemene Vergadering Extra editie mei 2014
Aanvullingen op de stukken voor de AV

Op zaterdag 14 juni is de eerste Algemene vergadering van de NVSW van dit jaar. De benodigde stukken heeft u al ontvangen, die staan achter in de recentste uitgave van het clubblad. Er zijn echter nog wat aanvullende bestuursvoorstellen die in deze nieuwsbrief worden behandeld: een voorstel voor wijziging van de statuten en en een voorstel voor benoeming van een nieuwe voorzitter voor de Stabijhoun-FAC.

U kunt de stukken ook via de website downloaden 


Agendapunt 8.c. Voorstel aanpassing van de statuten
 
Invoegen in artikel 3:
 
Artikel 3. Doel
 1. ………..
 2. ………..
  • a. ………….
  • b. de instandhouding en zo mogelijk verbetering van het ras als jachthond door het organiseren en houden van veldwedstrijden/proeven, clubwedstrijden, apporteerwedstrijden/-proeven;
  • c. = b uit de vorige versie
  • d. = c uit de vorige versie
  • enz. tot en met j.
Toevoegen na Artikel 13:
 
Artikel 14.
 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of de statuten, c.q. statuten en reglementen van de Raad van Beheer.
Het nummer van alle volgende artikelen met 1 verhogen (15 t/m 19)
 

Agendapunt 6.e. Voorstel benoeming voorzitter Stabijhoun-FAC

Het bestuur stelt voor de heer J.A. van den Hoek (Hans) te benoemen als lid van het Algemeen bestuur. De heer van den Hoek zal door het bestuur worden benoemd tot voorzitter van de Fok Advies Commissie Stabijhoun.

Hans stelt zich hieronder voor


Even voorstellen

Mijn naam is Hans van den Hoek en ik verzorg sinds een paar maanden officieel het secretariaat van de FAC Stabijhoun. Na de dringende algemene oproep door de voorzitter van de NVSW in de AV van juni 2013 heb ik aangegeven de toenmalige secretaris van FAC, Dick Vermeij wel te willen ondersteunen bij zijn werkzaamheden. Een gesprek vond plaats en in oktober volgde de benoeming door het bestuur. Slechts een paar maanden later werd Dick interimsecretaris van de NVSW en droeg hij het secretariaat, na een korte inwerkperiode, aan mij over. In dezelfde tijd raakte de FAC zijn voorzitter kwijt en volgde een periode waarin ik als secretaris ook de rol van voorzitter vervulde. Als voorzitter wil ik ernaar streven dat we als FAC-Stabijhoun zakelijk en professioneel in het belang van het ras naar de toekomst kijken. Naar de fokkers toe huldig ik het motto: “Bent u tevreden zeg het uw vrienden, hebt u klachten zeg het mij”.

Ik ben getrouwd met Marja van den Hoek en we wonen in het Zuid-Hollandse Hazerswoude-Rijndijk. In 1975 kwam de eerste hond, een herplaatste Greyhound. Na zijn dood volgde in 1986 de eerste Stabij. Met de komst van Floor (1995) begon het fokken onder de kennelnaam Fan ’t Rhynenburger Hiem. Een paar jaar geleden kwam Fabe, zoon van Djuke fan ’t Rhynenburger Hiem terug als herplaatser en hij zet nu als dekreu de lijn voort.

Sinds 1 juni 2012 ben ik met Fpu. Tot die tijd was ik werkzaam als communicatiemedewerker bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en “doceerde” gewild of ongewild het belang van “droge voeten en schoon water. Naast mijn werk heb ik van jongs af aan in verschillende besturen ervaring opgedaan als voorzitter en secretaris.
Ik hoop nu van harte een bijdrage aan de organisatie en de werkwijze van de FAC te kunnen leveren.


Ter informatie: Het rooster van aftreden van het bestuur

Aftredend in 2014 en herkiesbaar: penningmeester dhr. T. Bouma

Aftredend in 2015: voorzitter mw. C. Hofkamp en leden Algemeen Bestuur dhr. D. Greve (voorzitter FAC Wetterhoun) en mw. A. Kooreman (voorzitter JWC)

Aftredend in 2016: Leden Algemeen Bestuur dhr. J. Blonk (Algemene Zaken) en dhr. J.A. van den Hoek (voorzitter FAC Stabijhoun)

Aftredend in 2017: secretaris dhr. D.A. Vermeij; penningmeester dhr. T. Bouma en lid Algemeen Bestuur mw. I. Bosboom (Promotie en evenementen)


Waar en wanneer

Zaterdag 14 juni 2014
Aanvang 13.30 uur

De Aker
Fontanusplein 2
3881 BZ Putten

Let op: op het Fontanusplein is het betaald parkeren. U kunt gratis parkeren op de ruime parkeergelegenheid pal achter De Aker: Brinkstraat 65Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken