Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierAchttiende nieuwsbrief Editie 18, januari 2014
Verplichte DNA-afstammingscontrole rashondenpups

Op de algemene vergadering van de Raad van Beheer in november 2013 is het voorstel voor  verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole voor alle rashondenpups aangenomen. Dit betekent dat vanaf 1 juni 2014 bij alle rashondenpups DNA-afstammingscontrole verplicht is bij het aanvragen van stambomen. Aan de verplichting is tevens de opslag van het DNA in een DNA-bank voor mogelijke toekomstige gezondheidsonderzoeken gekoppeld.

De ingangsdatum is 1 juni 2014


Website-vermelding voor NVSW-gecertificeerde fokkers

In de Algemene Vergadering van 23 november 2013 is afgesproken dat door de NVSW gecertificeerde fokkers en dekreu-eigenaren op de website worden vermeld. I.v.m. de privacywetgeving moet iedere fokker daar zelf toestemming voor geven. Bij nieuwe aanvragen tekent de aanvrager automatisch voor die toestemming, maar voor leden die al een certificaat hebben, moet dit apart geregeld worden. Heeft u al een fokkerscertificaat en wilt u als gecertificeerde fokker op de site vermeld worden, stuur dan even een berichtje naar de voorzitter.

Graag een kopie van het certificaat meesturen


Overgangsregeling aanvraag fokkerscertificaat

Sinds de AV is het volgen van de NVSW-fokkerscursus een extra eis geworden voor het verkrijgen van het fokkerscertificaat. Voor die leden die al een aantal jaren fokken, is een overgangsregeling ingesteld. Leden die op 23 november 2013, ten minste 3 nesten volgens de regels van het toen geldende Fokreglement hebben gefokt en verder ook aan alle voorwaarden voldoen, kunnen dit certificaat tot en met 31 december 2014 aanvragen zonder daarvoor eerst de fokkerscursus gevolgd te hebben. Eerder uitgegeven certificaten blijven natuurlijk gewoon geldig.

Het aanvraagformulier is hier te downloaden


CoŲrdinator buitenland FAC-Stabijhoun

We gaan ervan uit dat alle Stabijhounen wereldwijd één populatie vormen. Omdat in het buitenland steeds grotere aantallen Stabijs voorkomen, werd het zeer wenselijk om een aparte coördinator buitenland aan te stellen. Tot nu toe lagen die contacten bij dekadviseur Francis Otten, maar dat doe je er niet zomaar bij. Zeker niet omdat we de ambitie hebben e samenwerking met het buitenland nog verder uit te breiden. Natuurlijk blijven de dekadviseurs betrokken bij de buitenlandse contacten. Alle buitenlandse aanvragen voor Nederlandse dekreuen zullen vanaf nu ook de FAC passeren.

Naast het coördineren van de aanvragen en verzoeken, zal de coördinator ook betrokken zijn bij het organiseren van de tweede internationale bijeenkomst met de 6 zusterverenigingen uit Scandinavië, Engeland en Amerika die begin april in Nederland wordt gehouden. Het bestuur heeft Diana Striegel bereid gevonden voorlopig de taak van coördinator buitenland op zich te nemen. Tijdens de internationale bijeenkomst zullen we hier verder over praten en daarna zal Diana een definitief besluit nemen.


Twee vacatures Stabijhoun-FAC

We zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter en een dekadviseur om de Stabijhoun-FAC weer op volle sterkte te krijgen. Bent u een enthousiast NVSW-lid en wilt u helpen met het uitvoeren van het fokbeleid van de Stabijhoun, kijk dan eens bij de profielschetsen op de website en reageer.

Kom ons helpen!


Nieuw secretariaat FAC Stabijhoun

Onlangs is het secretariaat van de FAC-Stabijhoun overgedragen aan Hans van den Hoek, J.P. Heijestraat 26, 2394 XZ Hazerswoude-Rijndijk, tel: 06-57558508, e-mail: stabijfac@nvsw.nl. U kunt vanaf nu al uw vragen over de FAC of dekkingen sturen naar dit nieuwe adres. Dick Vermeij zal tot aan de AV van juni de nieuwe secretaris verder inwerken, maar hij zal zich vooral inzetten als secretaris van het bestuur. Hans van den Hoek zal bij het secretariaat samenwerken met Dirk Loots.


Oproep voor vrijwilligers stand-bemanning

Ook dit jaar gaat de PR-commissie weer een behoorlijk aantal evenementen bezoeken. Om de stand te bemannen zoeken we altijd nieuwe vrijwilligers. Omdat we door het hele land staan willen we graag ook over het hele land verspreid vrijwilligers om het een beetje te kunnen verdelen. Geef je op, het is heel leuk werk en je komt met heel veel mensen in contact.

Opgeven of meer informatie via evenementen@nvsw.nl


Update verplichte rabiŽsvaccinatie BelgiŽ en Finland

Bij de pups uit Bulgarije die recentelijk met een rabiësbesmeting Nederland zouden zijn binnengekomen, is bij controle geen hondsdolheid aangetroffen. De beperkingen die België en Finland aanvankelijk hadden ingesteld zijn weer teruggedraaid. Een geldige rabiësvaccinatie is niet langer verplicht om die landen binnen te mogen. Pups jonger dan 3 maanden mogen dus ook weer geëxporteerd worden.

Invoereisen per land


N.a.v. de oproep gedragsfilmpjes in de vorige nieuwsbrief

Er is een aantal filmpjes binnengekomen de afgelopen maand. Namens Janette Haring hartelijk bedankt. De bruikbaarste filmpjes zijn ingezonden door Reinier van der Linden. Zijn Stabijpup Jouke vermaakt zich onder het avondjournaal met de tenen van zijn baas, hangt overdag gezellig in zijn broekspijpen als hij door de woonkamer loopt en wil bij het wandelen wel heel snel weer terug naar huis. Allemaal typisch puppengedrag. De eigenaren hebben zelfs laten zien hoe je het bijten in de broekspijpen kunt ‘bijsturen’ in bijten in een leuk knooptouw. Prima gedaan!  Jullie hebben het koekboek verdiend! Het komt per post naar jullie toe. We zijn erg benieuwd of Jouke de recepten voor hondentraktaties lekker vindt. Laat het ons weten, dan zetten we het recept op Facebook zodat al onze honden er van kunnen genieten.

Mocht u bij het lezen bedenken dat up puppy of hond ook van dat typische hondengedrag laat zien. Stuur dan uw filmpje gratis via www.wetransfer.com naar jwc.janette@nvsw.nl. Vooral filmpjes van Wetterhounen zijn welkom. Alle filmpjes kunnen gebruikt worden (anoniem) bij de informatiemiddagen ‘Puppy in Huis’  en ‘Gehoorzame Hond’.


Op de agenda:

2 februari: wandeling met inventarisatie te Appelscha

1 maart: Infomiddag "Een pup in huis"

15 maart: Kennismaking jacht

23 maart: Wandeling met inventarisatie te Rockanje of Oostvoorne

4, 5 en 6 april: 2e Internationale Stabijhoun Meeting

5 april: 1e Fokkersdag te Zutphen

27 april: Workingtest trainingsdag voor gevorderden

17 mei: Workingtest trainingsdag voor beginners

31 mei: Kampioenschaps Clubmatch te Zutphen

Wat, waar en wanneer


Verbod op verwijderen wolfsklauwtjes

Op 1 januari is het verbod ingegaan op het verwijderen van Hubertusklauwtjes aan de achterpootjes van pups.

Rijksoverheid


Dekberichten op de site

Op de AV van november is besloten de gemelde dekkingen voortaan op de site van de NVSW te plaatsen, voorzien van het advies (positief of negatief). Dit zal gebeuren vanaf de dekkingen waarvoor het advies na de AV is verstrekt (dus volgens het nieuwe fokreglement).

Dek- en geboorteberichten


Oudere herplaatser

Wie is op zoek naar een volwassen Stabijhoun? Momenteel zoekt een gecastreerde reu van 10 jaar een fijn nieuw thuis.

Bent (of kent) u die baas?


Verslagen fokkersdag

De nestverslagen van de fokkersdagen in 2013 zijn niet met de decembereditie van De Fryske Hounen meegezonden. De verslagen zijn op de ledenpagina’s van de website te downloaden. Als u toch een geprint overzicht van de nestverslagen zou willen ontvangen, dan kan dat. U mailt uw vraag naar stabijfac@nvsw.nl en de verslagen worden u toegestuurdAanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken