Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierZeventiende nieuwsbrief Editie 17, november 2013
Fokbeleidsplan Wetterhounen: goed nieuws!

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft laten weten in te stemmen met een outcross voor de Wetterhoun. Er komt nog nader overleg over de uitvoering van dit besluit. De Raad van Beheer heeft populatiegenetici van universiteit Leuven gevraagd om de populatie Wetterhounen te analyseren. Als belangrijkste conclusie is hieruit voortgekomen dat zij een aankeuring van look-alikes een risicovollere oplossing vinden dan outcross. Het bestuur heeft deze aanbeveling overgenomen en zal een outcross bij de Wetterhoun toestaan. De Raad van Beheer gaat met de vereniging in overleg om de outcross zo goed mogelijk gestalte te geven. Uiteraard zullen we u op de hoogte houden.

Dossier Fokbeleidsplan Wetterhoun


Twee vacatures Stabijhoun-FAC

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat een aantal van onze mensen gestopt is met hun werk voor de NVSW. Dat is Rick Diek, die om persoonlijke redenen het secretariaat van het bestuur heeft neergelegd. Hij wordt vervangen door Dick Vermeij. Bij de Stabij-FAC zijn Ruud Wubbolts en Marianne van Dam teruggetreden als respectievelijk voorzitter en dekadviseur. Voor hen zoeken we nieuwe enthousiaste NVSW-leden die willen helpen met het fokbeleid van de Stabijhoun. De profielschetsen staan op de site en in de stukken voor de Algemene Vergadering.

Kom ons helpen!


Onbeantwoorde mail secretariaat NVSW

Onlangs ben ik begonnen aan het waarnemen van het secretariaat van de NVSW. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat met name de afwikkeling van correspondentie de afgelopen periode niet optimaal is geweest. Ik ben bezig het aanwezige materiaal te ordenen en waar nodig/mogelijk op vragen te antwoorden. Ik beschik echter (nog) niet over de volledige administratie (bijvoorbeeld de mail-wisseling). Heeft u in de afgelopen periode per mail een vraag gesteld (of bijvoorbeeld een fokkerscertificaat aangevraagd) en daarop geen antwoord ontvangen, dan is deze oproep voor u bestemd. Is uw vraag of verzoek nog actueel? Dan verzoek ik u vriendelijk dit nog een keer aan mij te mailen. U ontvangt dan in ieder geval eerst een bevestiging van ontvangst en vervolgens een reactie. Voor uw medewerking zeg ik u hartelijk dank.

Dick Vermeij, waarnemend secretaris NVSW


Oproep gedragsfilmpjes Stabij en Wetter voor de JWC

Voor de informatiemiddag ‘Pup in Huis’ en ‘Gehoorzame Hond’ is de JWC op zoek naar filmpjes van honds gedrag. Bij voorkeur gedrag dat typisch voor de Wetter of Stabij is, of gedrag dat je zou willen veranderen. Dus geen gezellige wandeling of slapen in de mand, maar bijvoorbeeld: in je broek of tenen bijten, opspringen, plassen in huis, niet aan de lijn willen lopen, apporteren van wild/vreemde voorwerpen, en socialisatie. De filmpjes worden gebruikt tijdens de informatiemiddag ter illustratie van de theorie: wat doet de hond, wat zie je aan zijn houding, wat leert hij, zou je dit gedrag willen bijsturen en zo ja hoe, enz. De inzender is geheel anoniem. Voor het leukste of meest spraakmakende filmpje is er een cadeautje: een kookboek voor honden. De nieuwe pupeigenaren die laatst de informatiemiddag ‘Pup in Huis’ hebben bijgewoond mogen natuurlijk ook weer meedoen. Jullie filmpjes zijn al binnen gekomen. Filmpjes met mobiel of camera en graag niet langer dan 5 minuten.

Opsturen kan gratis via www.wetransfer.com naar jwc.janette@nvsw.nl


De rasstandaard van de Stabijhoun

Een rasstandaard is bedoeld voor iedereen die met het fokken en/of keuren van een ras bezig is. Het is een beschrijving van de raspunten die op ieder onderdeel de “perfecte” rasvertegenwoordiger beschrijven. Natuurlijk voldoet geen enkele hond aan alle punten van de standaard, maar op deze manier kan gekeken worden in hoeverre een hond aan het “ideaalbeeld” voldoet. Een nieuwe rasstandaard was nodig omdat we aan het format van de FCI (Fédération Cynologique Internationale) moeten voldoen. Bovendien is het een gelegenheid om de Stabijhoun nog preciezer te omschrijven. Er is een concept opgesteld. Alle leden hebben hier schriftelijk op kunnen reageren, daar is ook veel gebruik van gemaakt. Er is een overlegmiddag geweest waarop alle leden welkom waren. Voornamelijk fokkers en eigenaren van een dekreu hebben hiervan gebruik gemaakt. Als laatste is het nog voorgelegd aan de raskeurmeesters. Ook zij hadden nog een paar voorstellen voor verbetering. Al deze opmerkingen samen zijn verwerkt in de rasstandaard zoals die nu op de AV van 23 november a.s. wordt vastgesteld. Na de AV gaat de standaard na de RvB en vervolgens naar de FCI. Als die ook akkoord zijn hebben we een nieuwe rasstandaard waar we weer heel veel jaren mee vooruit kunnen. Uiteraard wordt dan ook het mooie boekje met de toelichting aangepast!

Op weg naar een vernieuwde rasstandaard


Op de agenda:

23 november: Algemene Vergadering te Putten

5 januari: Nieuwjaarswandeling met inventarisatie te Bussloo

11 januari: Start NVSW-fokkerscursus

5 april: 1e Fokkersdag te Zutphen

Wat, waar en wanneer


Uitnodiging AV

Op zaterdag 23 november wordt de 2e Algemene Vergadering van dit jaar gehouden. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om deze bij te wonen. Onderwerpen zijn o.a. de Verenigings Fok Reglementen (VFR) en Gebruikersdocumenten voor de Stabij en de Wetter, en de rasstandaard voor de Stabijhoun.

Download de stukken


Bijlage koopcontract

Na de ophef over verschillende gevallen van juridische aansprakelijkheid bij het fokken van rashonden, geeft de NVSW het advies aan fokkers gebruik te maken van een speciale gezondheidsbijlage bij het koopcontract.

Uitleg en downloads


Onze Hond

Heeft u interesse in oude nummers van Onze Hond? We hebben uitgaven van 2009 , 2010 en 2011 beschikbaar. Gratis af te halen in overleg via het secretariaat van de NVSW. Neemt u contact op met Dick Vermeij 0186-620274 of er e-mail.

secretariaat@nvsw.nl


De nieuwste show-verslagen op de website

De verslagen van de shows in Oss, Echt en Zwolle zijn op de ledenpagina’s gepubliceerd. Heeft u showverslagen die daar nog niet staan, stuurt u dan een scan of kopie naar Hanneke Dijkman.

Bekijk alle showverslagenAanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken