Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierZestiende Nieuwsbrief Editie 16, september 2013
Fokbeleidsplan Wetterhoun afgewezen

Op 26 augustus kreeg de NVSW bericht van de Raad van Beheer dat deze het ingediende beleidsplan voor de Wetterhoun heeft afgewezen. Het bestuur en de FAC zijn verbijsterd door dit besluit, temeer omdat de afwijzing volstrekt niet onderbouwd is. De situatie voor de Wetterhoun zou niet hopeloos zijn en het ras verkeert niet in de gevarenzone, aldus de Raad van Beheer bij monde van dierenarts mevr. L. Roest. In een tijd waarin de rashondenfokkerij zo onder druk staat en de houding van de RvB ernstig bekritiseerd wordt in de samenleving, vinden we dit een onbegrijpelijke houding.

De NVSW gaat nu een officiële bezwaarprocedure voeren


Fokkersberaad Wetterhoun over fokreglementen

De Raad van Beheer heeft verplicht gesteld dat alle rasverenigingen een Verenigings Fok Reglement (VFR) opstellen dat aan een bepaald format voldoet. De bedoeling is meer eenheid te scheppen en in de toekomst de verplichte gezondheidsonderzoeken op de stamboom te noteren. Naast het VFR heeft de NVSW ook een concept-gebruikersdocument opgesteld waarin alle regels die binnen onze vereniging zijn afgesproken zijn genoteerd. Het VFR staat al vast, over het gebruikersdocument willen we graag met u in gesprek in het Fokkersberaad van vrijdagavond 27 september te Putten.

U bent van harte uitgenodigd


Fokkersberaad Stabijhoun over fokreglementen

Hetzelfde geldt voor de Stabijhoun, ook daar zijn een VFR en een gebruikersdocument voor opgesteld. Over beide concepten willen we graag met u van gedachten wisselen in het Fokkersberaad op maandagavond 30 september te Putten. Op deze avond zal door oogspecialist drs. Ab Heijn ook een presentatie over oogproblemen worden gegeven.

Mogen wij u welkom heten?


Een nieuwe rasstandaard voor de Stabijhoun

De eerste rasstandaard van de Stabijhoun dateert van 1944. Daarna zijn nog enkele marginale wijzigingen geweest maar het ziet er grotendeels nog hetzelfde uit. De FCI (Féderation Cynologique International) hanteert een model waaraan een standaard moet voldoen en het blijkt dat onze rasstandaard hier niet aan voldoet. Bovendien was het taalgebruik nogal moeilijk en klopten een aantal punten in de huidige standaard niet. Reden om de standaard eens goed tegen het licht te houden en daar waar nodig aan te passen. Het concept dat daaruit voortvloeide leggen we graag in een extra fokkersberaad aan u voor op  zaterdag 12 oktober te Putten.

Concept-rasstandaard en aanmelding voor het fokkersberaad


Zweetwerkweekend voor beginners

Zweetwerk is een vorm van speuren waarbij met behulp van de hond aangeschoten of aangereden wild opgespoord wordt. Dit wild is gewond en moet zo snel mogelijk worden gevonden en uit zijn lijden. De hond moet hierbij zelfstandig het bloedspoor (bloed=zweet) uitwerken en de baas leiden naar het aangeschoten wild. De Jacht en Werk Commissie organiseert een trainingsweekend voor beginners op Terschelling op 8, 9 en 10 november a.s. Een weekend lang ervaren of Zweetwerk iets voor u is, op een prachtige locatie. Op een ontspannen wijze praktijkervaring opdoen bij de beginselen van het lopen op een spoor.

U kunt zich nog inschrijven


Schotvastheidstraining

U overweegt jachttraining te gaan doen maar uw hond is bang voor het schot? Dat is lastig, want ook tijdens die trainingen vallen er schoten. De Schotschuw/schotvast workshop van de JWC is voor mensen die graag willen trainen maar vastlopen omdat de hond angstig is. Voorwaarde voor deelname is dat de hond het apporteren leuk moet vinden en graag samen met de baas wil werken. Op 5 oktober op het Heerdestrand nabij Zwolle.

De inschrijving is verlengd tot 28 september


Een Puppy in Huis?

En dan is het zover! Je nieuwe pup komt in huis. Wekenlang heb je er al naar uitgekeken. Om je goed voor te kunnen bereiden op de opvoeding en training van je puppy wordt er door de Jacht en Werk Commissie een informatiemiddag georganiseerd. Aan bod komen de ontwikkelingsfasen van de pup, het socialiseren, een aantal handige weetjes over het lichaam van de hond en natuurlijk het puppygedrag waaronder zindelijkheid en bijtgedrag. Hoe voorkom je dat je pup in je benen bijt als je voorbij loopt, hoe kun je hem leren alleen te zijn, waarom gaat mijn hond steeds stil zitten tijdens de wandeling en rent hij wel terug naar huis, maar ook, wat doe je de eerste nacht met je nieuwe pup in huis en hoe kun je je voorbereiden op zijn komst. Leer het op zaterdag 19 oktober 13.00-17.00 uur in Putten.

Voor nieuwe pupeigenaren en aspirant pupkopers


Raad van Beheer Fokkerstour

In oktober worden ook dit jaar weer diverse lezingen aangaande de fokkerij georganiseerd. Sprekers zijn dr. Paul Mandigers over de vraag hoe DNA kan helpen bij het voorkomen van ziekten, Mr. ing. Iaira Boissevain over de vraag hoe je als fokker zo goed mogelijk omgaat met de veranderende wetten en regels, en dr. ing. Hans Hopster over de verschillen tussen gevoel en ratio bij het maken van fokkeuzes. De sessies van de Fokkerstour vinden plaats op drie verschillende locaties door het land verspreid: Zwolle, Nieuwerkerk aan de IJssel en Berlicum (N-Br), op verschillende avonden.

Aansprekende personen over actuele onderwerpen


Op de agenda:
22 september: NVSW Vrijwilligersdag te Zwolle

27 september: Fokkersbe-raad Wetterhoun te Putten

29 september: Wandeling/ inventarisatie te Harich

30 september: Fokkersbe-raad Stabijhoun te Putten

5 oktober: Schotvastheids-training Heerdestrand

12 oktober: Fokkersberaad nieuwe rasstandaard Stabijhoun te Putten

19 oktober: Informatiemid-dag “Pup in huis” te Putten

26 oktober 2e Fokkersdag te Zutphen

2 november: Start fokkerscursus (volgeboekt)

8,9 en 10 november: Zweetwerkweekend te Terschelling

(9) 10 november: Zweetwerktrainingsdag gevorderden te Nijverdal

10 november: Wandeling/ inventarisatie te Holset

23 november: Algemene Vergadering te Putten

11 januari: Start NVSW-fokkercursus (er is nog plaats)

NVSW Vrijwilligersdag
Op 22 september wordt voor alle vrijwilligers van de NVSW (met hun honden) een dag georganiseerd te Zwolle met een gevarieerd programma en lekker eten drinken. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. Mocht er onverhoopt iemand vergeten zijn, dan horen we dat graag via vrijwilligers@nvsw.nl

De nieuwste show-verslagen op de website
De verslagen van de clubmatch en de fokkersdag van 1 juni zijn op de ledenpagina’s gepubliceerd. Heeft u showverslagen die daar nog niet staan, stuurt u dan een scan of kopie naar Hanneke Dijkman.

Royal Canin Kynologisch Symposium
Op zaterdag 9 november organiseert Royal Canin het vierde Kynologisch Symposium in het Evoluon in Eindhoven. Vier specialisten uit de veterinaire wereld en een trainer/coach/motivator geven een lezing op deze volledig verzorgde dag. U kunt meer lezen op de website van de organisator www.royalcanin.nl


Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken