Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierVijftiende nieuwsbrief Editie 15, juni 2013
Vraag naar Stabijhounpups trekt weer aan

In maart en april ondervonden we een heuse puppyboom: er werden ruim 2x zoveel nesten geboren als in gemiddelde maanden. In combinatie met een (voor reutjes) vrijwel lege wachtlijst dreigde er een pupoverschot te ontstaan. De dames van de pupbemiddeling hebben veel werk verzet en het is gelukt om alle pups tijdig te bemiddelen. Fokkers hebben zelf ook actief meegeholpen om baasjes te vinden.
Zoals verwacht bleek de situatie tijdelijk te zijn; de vraag naar pups neemt weer toe en het aantal te verwachten nesten zit weer op het gemiddelde. Er is geen reden meer voor fokkers om hun geplande nest uit te stellen, u hoeft niet bang te zijn met pups 'te blijven zitten'.

Heeft u nog twijfels, bel gerust met de pupbemiddeling


Brochure Rassstandaard Stabijhoun

Op de Algemene Vergadering is een nieuwe brochure gepresenteerd. Hierin wordt de rasstandaard van de Stabijhoun in “gewone mensentaal” beschreven. Nu is het vaak moeilijk te begrijpen door alle kynologische vaktermen die erin staan. In de brochure wordt met behulp van foto’s uitgelegd wat er bedoeld wordt. Alle keurmeesters die de Stabij mogen keuren krijgen de brochure toegestuurd. Aan een vergelijkbare brochure over de Wetterhoun wordt nog gewerkt. Ook wordt er een vertaling in het Engels gemaakt, voor onze zusterverenigingen in het buitenland.

U kunt de brochure downloaden


Eerste Nederlandse Hondenrassen Show

De inschrijving van CAC-show voor de Nederlandse Hondenrassen is een groot succes! In totaal doen er 573 honden mee, waarvan 128 Stabij’s en 33 Wetterhounen. Er zijn dan ook twee keurmeesters nodig  om de Stabijs te keuren. Dhr. Mensink zal daarom de teven keuren en Diana Striegel de reuen.

Naast de “gewone” prijzen zal er ook een onderscheiding zijn voor de beste fokker, de winnaar van de fokkerijklasse. Hier doen in totaal 37 groepen aan mee, van alle rassen. Het wordt een leuke dag met activiteiten voor het hele gezin. U bent de hele dag van harte welkom om te komen kijken, de entree is gratis.

Zorg dat u later niet hoeft te zeggen dat u deze unieke show gemist heeft!


Volgende Algemene Ledenvergadering 23 november 2013

In het najaar wordt op 23 november een Algemene Vergadering gehouden met o.a. als onderwerp het Verenigings Fokreglement van de Stabijhoun. Voorafgaand hieraan wordt nog een fokkersberaad gehouden. Het concept reglement, met bijbehorend verenigings gebruiksreglement zal vanaf volgende week onder de ledenpagina’s van de website te vinden zijn.


Op de agenda:
22 juni: Working Test trainingsdag

29 juni: 1e CAC-show Nederlandse Hondenrassen te Zwolle

24 en 25 augustus: Kennismaking jacht

29 september: Wandeling met inventarisatie te Harich

Wat, waar en wanneer


De nieuwste show-verslagen op de website
De verslagen (voor zover ontvangen) van de show in Eindhoven zijn op de ledenpaginaís gepubliceerd. Heeft u showverslagen die daar nog niet staan, stuurt u dan een scan of kopie naar Hanneke Dijkman.

Bekijk alle showverslagen


Hersenwerk voor honden
Hersenwerk voor honden is hetzelfde als denksport, puzzelen of braintraining voor mensen. Een geweldig leuk tijdverdrijf en plezier voor hond en baas.

Tips, trucs en ideeŽn


Verslag AV 15 juni jl.
Niet in de gelegenheid geweest om bij de Algemene Vergadering van 15 juni aanwezig te zijn? De belangrijkste punten zijn gebundeld.

Verkort verslagAanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken