Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierOnderzoek naar hartprobleem bij de Stabijhoun Extra editie maart 2013
PDA ofwel Persisterende Ductus Arteriosus

Erfelijke aandoening
Bij alle hondenrassen komen er specifieke erfelijke problemen voor. Bij de stabijhoun komt PDA voor, een waarschijnlijk erfelijke aandoening. De afgelopen jaren hebben we hier al vaker aandacht aan besteed. Er is tijdens een van de voorgaande fokkersberaden door de cardioloog van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht (UU), een uitgebreide lezing over gehouden. Alle kanten van de PDA zijn toen belicht. Ook op de website van de NVSW vindt u een achtergrondartikel over PDA.

DNA test
Als vereniging staan we ervoor om zo gezond mogelijke honden te fokken. De consequentie daarvan is dat we erfelijke aandoeningen als PDA proberen terug te dringen. We doen dat in samenwerking met de Universiteit van Utrecht. Om PDA terug te dringen is onderzoek nodig. Uiteindelijk streven we er naar om een DNA-test te ontwikkelen waarmee dan op een simpele manier is vast te stellen of het fokken met een bepaalde combinatie verantwoord is of niet.

Onderzoek
Om onderzoek te kunnen doen zijn gegevens nodig. Gegevens waar het hier concreet om gaat zijn het beluisteren van het hart en het doen van onderzoek naar DNA in bloed. Door dat te bestuderen komt er meer inzicht in de genetische achtergrond van PDA.
Per jaar zijn er een paar bijeenkomsten waar veel Stabijhounen bij elkaar komen. Op die momenten is het goed om het onderzoek op te pakken. Op 6 april hebben we de clubmatch, er komen dan een dikke 200 stabijhounen bij elkaar. In overleg met Drs. Marjolein den Toom, van de UU (cardioloog in  opleiding), lijkt het ons goed om dat moment aan te grijpen om zoveel mogelijk stabijhounen te betrekken bij het onderzoek.

Clubmatch
Tijdens de clubmatch willen we graag van zoveel mogelijk honden de harten beluisteren. Ook willen we graag zoveel mogelijk bloedmonsters verzamelen. Om onderzoek naar het DNA te kunnen doen zijn nu eenmaal veel monsters nodig. Daarom vragen we uw medewerking. Bent u bereid om mee te werken aan het onderzoek?
Op de Clubmatch zal een aparte ruimte gereserveerd zijn voor het uitvoeren van het onderzoek. Waarschijnlijk zal dat een kleedkamer zijn, dat zal ter plekke goed worden aangegeven.
Het onderzoek duurt per hond maar kort. Het hart wordt beluisterd, met uw goedvinden wordt er ongeveer 5 ml bloed afgenomen en de gegevens van uw hond worden genoteerd, waarbij vooral het NHSB nummer van belang is.

Mocht er wat met uw hond aan de hand zijn, dan hoort u dat natuurlijk direct, in die zin is het een mooie check-up. Omdat er hopelijk vrij veel honden beluisterd gaan worden is er een team van specialisten van de UU aanwezig van maar liefst 5 mensen.

Mocht u niet ingeschreven zijn voor de Clubmatch, maar wel mee willen doen aan dit onderzoek, dan kunt u zich op 6 april bij de entree melden. Wilt u meewerken aan dit onderzoek, dan kunt u de gegevens van uw hond alvast doorgeven via het onderstaande mailadres. Ook als u niet op de Clubmatch komt.

Contact
Agnes Meiling (bioloog) is de onderzoekster die met dit onderzoek de komende 9 maanden aan de slag gaat. De supervisie van het onderzoek ligt bij Marjolein den Toom en er is een onderzoeksteam met verschillende disciplines zoals een onderzoeker genetica, populatiegeneticus, patholoog en cardioloog voor gezelschapsdieren.

Contactpersoon voor het onderzoek is Marjolein den Toom, M.L.denToom@uu.nl of Agnes Meiling, A.E.Meiling@students.uu.nl beiden bereikbaar op 030-2539411 of 030-2534518.
Heeft u een hond die positief is voor PDA of verdacht, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van de beide onderzoeksters.

Bij de NVSW Fokadviescommissie kunt u contact opnemen met Francis Otten of Ruud Wubbolts.

Tot Slot
PDA is een vervelende aandoening waar honden al op zeer jonge leeftijd aan kunnen overlijden.
Door mee te werken aan dit onderzoek helpt u ons ras zo gezond mogelijk te houden.
Het is dan ook belangrijk dat op momenten als de clubmatch zoveel mogelijk honden meedoen aan het onderzoek. Het is nu een kleine moeite maar u helpt ons mooie ras er geweldig mee.

Wanneer het onderzoek klaar zal zijn, valt niet te zeggen. We zullen u via de NVSW website, nieuwsbrieven en ons clubblad op de hoogte houden als er nieuws is. Uiteraard zal het onderzoek en de resultaten ervan uitgebreid worden gepresenteerd.

Onderzoek is duur. Wij hebben als NVSW niet voldoende budget om dit te betalen. We zijn dan ook blij dat de Stichting Meijer Boekbinder fonds substantieel bijdraagt in de kosten van dit onderzoek.Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken