Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierDertiende nieuwsbrief Editie 13, februari 2013
Informatiemiddag een pup in huis

De informatiemiddag "een pup in huis" op zondag 17 februari belooft een groot succes te worden. Er hebben zich inmiddels al zo'n 45 leden aangemeld. De middag is bedoeld voor nieuwe eigenaren en aspirantkopers van een Stabij- of Wetterhounpup. De middag is van 13.00 tot 17.00 uur in de Aker te Putten. Belangstellenden kunnen zich ook op de dag zelf nog aanmelden. Neemt u dan wel uw lidnummer mee en graag gepast betalen.

Interesse? Het kan nog.


Voortgang Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen 2012-2015

Op 12 februari jl. heeft het bestuur overleg gevoerd met een delegatie van de Raad van Beheer. Aanleiding was het in een artikel in ons verenigingsblad van september 2012 uitgesproken optimisme dat het ‘nog in 2012’ tot een convenant met de Raad zou komen voor het openstellen van de Bijlagen van de Stamboekhouding in het kader van het Beleidsplan Fokkerij Wetterhounen. In de voorbereiding van het gesprek bleek belangrijke documentatie, die door de NVSW bij de Raad aanwezig werd verondersteld, daar niet bekend te zijn. Daardoor was een uiteenlopende beleving ontstaan over het stadium waarin de voorbereidingen voor een convenant verkeerden, en deed het oprechte optimisme van de Wetterhoun-FAC bij de Raad nogal voorbarig aan.

Tijdens het overleg van 12 februari zijn de misverstanden uit de weg geruimd. NVSW en Raad zijn het er over eens dat er nu snel iets moet gebeuren om het voortbestaan van de Wetterhoun op lange termijn te waarborgen. Alle benodigde informatie is nu bij de juiste personen binnen de Raad bekend, en voor de komende maanden zijn afspraken gemaakt voor het vervolgtraject. Omdat in de realiteit van 2013 de Raad rekening moet houden met het bestaan van een tweede rasvereniging voor de Wetterhounen zal deze op korte termijn door de Raad worden geconsulteerd. Het is de bedoeling in de komende periode de discussie af te ronden en tot een convenant te komen, zodat met de uitvoering van een op een gezonde toekomst voor de Wetterhoun gericht fokbeleid kan worden begonnen.

Er is meer gepubliceerd over het Wetterhoun-fokbeleid


Informatieavond over fokken en juridische gevolgen

Recent is door de rechtbank van Breda een fokker veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding wegens immateriële schade omdat een door hem gefokte hond epilepsie had. Hij zou de koper niet goed geïnformeerd hebben. Dit veroorzaakt veel onrust in fokkersland. Samen met de besturen van de overige Nederlandse rashondenverenigingen zullen we op korte termijn een informatieavond over dit onderwerp organiseren. De avond is vooral bedoeld voor de fokkers.
Zodra we de datum en locatie weten, zullen we dit op de website vermelden.


De Algemene ledenvergadering

De Algemene ledenvergadering zal gehouden worden op 15 juni 2013. Op de agenda staan o.a. de gebruikelijke jaarverslagen, verkiezing van nieuwe bestuursleden en wijzigingen van het Huishoudelijk reglement. Leden kunnen zelf voorstellen indienen voor de vergadering, die moeten dan uitelijk 15 april a.s. bij de secretaris zijn: secretaris@nvsw.nl.
Alle bestuursleden, behalve de penningmeester, zijn aftredend. Voor de functie van lid, tevens voorzitter van de PR-commissie draagt het bestuur Ineke Bosboom voor. De overige leden zijn herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot een week voor de vergadering bij de secretaris worden aangemeld.


Orweja Working Test

Op zaterdag 25 mei 2013 organiseert de Ned. Ver. Langhaar wederom een Orweja Working Test te Almkerk. De inschrijvingen zijn open voor de Staande Honden en Spaniëls tot een maximum van 50 honden. Dit betekent dat onze rassen hier ook aan deel kunnen nemen.
Voor leden die onze Working test trainingsdagen bezoeken is dit een mooie gelegenheid om eens te gaan kijken bij zo’n officiële Working Test. Deelnemen kan natuurlijk ook.

Meer informatie en routebeschrijving


Kampioenschaps Clubmatch 6 april 2013

Op 6 april 2013 wordt de kampioenschapsclubmatch gehouden in de Hanzehal te Zutphen. Na ons natte avontuur van vorig jaar weer in de hal, maar alleen omdat de hal al ver van tevoren was besproken en het mogelijk nog erg koud is buiten. Volgend jaar gaan we weer naar buiten maar dan iets later in het jaar. Naast de inschrijvingen in de reguliere klassen (baby, puppy, jeugd, tussen, open, fokkers, kampioens en veteranen) is er ook dit jaar de mogelijkheid in te schrijven voor extra klassen. We hebben een aantal ervaren keurmeesters voor u weten vast te leggen.

De inschrijving is geopend


Wetterhounpups

Er komen een stel Wetterhounnestjes aan. Heeft u belangstelling voor een prachtige Wetterpup, dan kunt u zich in laten schrijven op de wachtlijst of contact opnemen met

de pupbemiddeling Wetterhounen


Op de agenda:
17 februari: informatie-middag 'een pup in huis'

23 februari: Workshop hondenfotografie

3 maart: Workshop Praktijkspeuren

16 maart: Workshop hondenfotografie

17 maart: Strandwandeling met inventarisatie te Rockanje

24 maart: Working Test Trainingsdag

6 april: Kampioenschaps Clubmatch te Zutphen

21 april: Wandeling met inventarisatie te Soest

21 april: Working Test te Oldenzaal

Wat, waar en wanneer


In 2014 ...
U kunt vast, met potlood, de volgende data voor volgend jaar in uw agenda zetten: fokkersdagen: 5 april 2014 en 15 november 2014. Kampioenschaps Clubmatch: 31 mei 2014 (wordt een buitenshow). Zodra de data definitief zijn, zullen we dat op de site vermelden

Clubmatch K.C. Hardenberg
Op 27 april 2013 is de Clubmatch van K.C. Hardenberg e.o. Er zal een special zijn van de van oorsprong Nederlandse rassen. Hiervoor wordt een extra beker beschikbaar gesteld. Keurmeester voor de Stabijhoun is Dhr. G.H.A.H. Mensink en voor de Wetterhoun Mevr. T.A. Pillement-Heijden.

U kunt zich online inschrijven


De nieuwste show-verslagen op de website
De verslagen (voor zover ontvangen) van de shows in Maastricht, Zwolle, Sneek en Amsterdam zijn op de ledenpagina’s gepubliceerd. Heeft u showverslagen die daar nog niet staan, stuurt u dan een scan of kopie naar Hanneke Dijkman

Bekijk alle showverslagenAanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken