Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierTwaalfde Nieuwsbrief Editie 12, december 2012
Eerste CAC-show Nederlandse Hondenrassen

Met trots kunnen we melden dat op 29 juni 2013 - op inititatief van de NVSW - de alleerste CAC-show voor de Nederlandse Hondenrassen zal worden gehouden. Een uniek evenement, waarbij alle rasverenigingen van de Nederlandse rassen samenwerken.

Ons land kent 9 hondenrassen die hier hun oorsprong vinden en die het verdienen om een eigen show te krijgen. Een tentoonstelling ter meerdere eer, glorie en promotie van onze fantastische vaderlandse rassen.

De keurmeesters zijn inmiddels uitgenodigd. Voor de Stabij is dat dhr. G.H.A.H. Mensink (reserve: dhr. W.F. Arxhoek) en voor de Wetter is dat dhr. J. Andringa (reserve: mw. D. Striegel-Oskam). We hopen de inschrijving op 1 januari te openen

Bekijk wie de keurmeesters zijn er voor de aanvullende klassen


Vacature lid Fokadviescommissie Stabijhoun

Wegens flinke toename van de werkzaamheden van de Fokadviescommissie Stabijhoun vraagt het bestuur om aanvulling van deze commissie. De huidige secretaris blijft in functie, maar zal een aantal taken overdragen aan een ander lid. Wie graag een steentje bijdraagt aan de organisatie van de vereniging en daarmee aan het ras, wordt van harte uitgenodigd schriftelijk te reageren.

Wat wordt van u verwacht en wat kunt u van ons verwachten


Bestuurswisseling

Margreet van Veenendaal heeft aangegeven dat ze zich per 1 januari 2013 terugtrekt als bestuurslid.
Ineke Bosboom is bereid gevonden om voorlopig haar taken over te nemen, zij draait al een tijdje mee in de PR-commissie. We heten Ineke van harte welkom en wensen haar veel succes en plezier.

En natuurlijk gaan we Margreet nog een keer op passende wijze bedanken!


Onderwerpen Fokkersberaad Stabijhoun

In 2013 wordt weer een fokkersberaad voor de Stabijhoun gehouden, bedoeld voor fokkers en dekreu-eigenaren. Vaste onderwerpen zijn de stand van zaken binnen het ras en de gezondheidsproblemen waar we mee te maken hebben. Als u daarnaast een onderwerp heeft dat u graag op het beraad behandeld zou zien, kunt u dat aan de FAC laten weten. Uit de suggesties die binnenkomen pikken we dan een of twee geschikte onderwerpen en nodigen we een spreker uit om daar op het beraad dieper op in te gaan. Ook zal er meer gelegenheid voor discussie worden ingepland. Een datum is nog niet bekend, die volgt zo spoedig mogelijk.

Waar zou u graag meer over weten?


Verdiepingscursus voor hondenfokkers

DogVision organiseert een 3-daagse verdiepingscursus speciaal voor hondenfokkers. Gerenommeerde deskundigen bespreken de nieuwste ontwikkelingen in de hondenfokkerij. De thema’s zijn: Gezondheid, Genetica, Gedrag, Gedragstesten, Goeg Geregeld, Goed Geplaatst. Deze verdiepingscursus is een goede aanvulling op KK1 en KK2 van de Raad van Beheer. De lesdagen zijn op zaterdag 23 maart, 6 en 20 april 2013 van 10 tot 17 uur. De leslocatie is Woudenberg.

Aanmelden kan via www.dogvision.nl


Handboek 'Fokken van rashonden, omgaan met inteelt en verwantschap'

De Raad van Beheer is bezig met het project 'Verwantschap' samen met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De uitvoering van dit project is gedaan door wetenschappers van Wageningen University & Researchcenter. Er is software ontwikkeld om inteelt en verwantschap binnen rashondenpopulaties te monitoren en te voorspellen. Hiermee kunnen Rasverenigingen inzicht krijgen in de populatie van hun ras, maatregelen doorrekenen en gefundeerde keuzes maken voor een verantwoord fokbeleid.

Er is een handboek ontwikkeld dat als naslagwerk kan worden gebruikt. Het boek beschrijft de kennis van dit moment over de fokkerij van dieren, en in het bijzonder die van rashonden. Het boek gaat vooral in op de effecten van verwantschap en inteelt en het verminderen van de kans op erfelijke aandoeningen.

Het boek is gratis te downloaden


Kerst- en nieuwjaarswens

De NVSW wenst alle leden en medewerkers bijzonder fijne feestdagen toe en een prachtig nieuw jaar!

Pup-informatiemiddag
Op 17 februari wordt een informatiemiddag gegeven voor alle nieuwe en aspirant pupeigenaren. Naast een korte introductie van de rassen Wetterhoun en Stabijhoun, wordt er aandacht besteed aan de ontwikkelingsfasen van de pup, het socialiseren, een aantal handige weetjes over het lichaam van de hond en natuurlijk het puppygedrag waaronder zindelijkheid en bijtgedrag.

U kunt zich opgeven


Op de agenda:
6 januari: Nieuwjaarswandeling met inventarisatie te Bussloo

13 januari: Wandeling (zonder inventarisatie) te Oostvoorne

19 januari: Start 4e NVSW-Fokkerscursus

27 januari: Wandeling met inventarisatie te Appelscha

16 + 23 februari: Workshop hondenfotografie

17 februari: informatie-middag 'een pup in huis'

3 maart: Workshop Praktijkspeuren

16 maart: Workshop hondenfotografie

17 maart: Strandwandeling met inventarisatie te Rockanje

24 maart: Working Test Trainingsdag

6 april: Kampioenschaps Clubmatch te Zutphen

Wat, waar en wanneer


Volgende ALV
Op 15 juni 2013 is de volgende Algemene Leden Vergadering gepland. Heeft u voorstellen die u daar behandeld wilt zien dan kunt u deze tot 15 april bij het bestuur indienen.

De nieuwste show-verslagen op de website
De verslagen (voor zover ontvangen) van de shows in Meppel, Arnhem, Hoogeveen, Mechelen, KC Flevoland en Alkmaar zijn op de ledenpagina’s gepubliceerd. Heeft u showverslagen die daar nog niet staan, stuurt u dan een scan of kopie naar Hanneke Dijkman.

Bekijk alle showverslagenAanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken