Wilt u deze nieuwsbrief online bekijken, klik dan hierZesde nieuwsbrief Editie 6, december 2011
Oproep actiefoto’s van Stabij- en Wetterhounen
Volgend jaar viert de NVSW haar lustrumfeest tijdens de Kampioenschaps Clubmatch op 28 april. Om de hal in stijl te versieren zoeken wij actiefoto's van Stabij- en Wetterhounen. Lijkt het u leuk om uw hond(en) daar tussen te zien staan, zoek dan eens in uw archief naar mooie actieplaatjes (of maak ze speciaal) en stuur ze ons toe.

Door een PC-crash zijn we helaas een aantal foto’s kwijtgeraakt. Heeft u ons vóór 9 december actiefoto’s toegezonden, wilt u deze dan nog een keertje mailen alstublieft?

Stuur ook actiefoto’s


Binnenkort Wetterhounpups beschikbaar
Er worden de komende tijd meerdere Wetterhoun-nesten verwacht. Er zullen zowel teefjes als reutjes beschikbaar zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de pupbemiddeling voor Wetterhounen:
Karin Douma, telefoon 0515 - 42 29 39

Wetterhoun pupbemiddeling


Fokkerscursus
De fokkerscursus die de NVSW dit najaar heeft georganiseerd, was een groot succes. De 15 zeer enthousiaste deelnemers waren unaniem van mening dat de cursus erg interessant en leerzaam was, voor hen had de cursus best langer dan 4 dagen mogen duren. Alle aanwezige cursisten hebben een certificaat van deelname ontvangen.

De tweede cursus, die in het voorjaar staat gepland, is inmiddels volgeboekt. Bij voldooende belangstelling is het de bedoeling om in het najaar van 2012 een derde cursus te organiseren. Datum en locatie zijn nog niet bekend, maar u kunt zich alvast aanmelden als belangstellende.

Meer informatie


Eerste internationale Stabijhounbijeenkomst
In het buitenland heeft de NVSW zes zusterverenigingen. Contacten tussen deze verenigingen liepen vaak tussen leden van de NVSW en (bestuurs)leden van de betreffende verenigingen. Met een uitnodiging voor een formeel contact tijdens de Euro Dog Show werd de basis gelegd voor een meer structurele samenwerking. Het belangrijkste resultaat is dat de rasverenigingen kennis hebben gemaakt en de (bestuurs)leden - met name die zich bezig houden met de fokkerij van de Stabijhoun - elkaar weten te vinden.

Lees het hele verslag


Uitbreiding van de fotogallery en het webteam
Sinds jaar en dag kunt u op de website genieten van een fotogallery. U kent de rubriek ongetwijfeld want het is één van de drukst bezochte pagina’s van de site. Wekelijks wordt daar een nieuwe serie foto’s geplaatst van Stabij- en Wetterhounen in het dagelijkse leven of in leuke situaties. Eigenlijk zonde dat er geen teksten bij staan … daar gaat verandering in komen. Vanaf nu kunt u de foto’s die u naar de gallery stuurt voorzien van een eigen tekst. Dat kan simpelweg de naam van de hond zijn, een korte(!) beschrijving van de situatie, of zomaar een leuk commentaar, wat u maar wilt.

Patty Berkenbosch is het webteam komen versterken om het beheer van de gallery op zich te nemen. En hoe meer werk u haar geeft, hoe meer we de komende tijd kunnen genieten van pláátjes van plaatjes.

Heeft u nog een leuke foto van uw hountsje?


Let op! Datum fokkersdag oktober 2012 gewijzigd.
Omdat veel NVSW-leden de clubmatch van KC Sneek bezoeken en die samenviel met de geplande 2e fokkersdag in oktober, is besloten die fokkersdag te verzetten naar zaterdag 27 oktober.

De 1e fokkersdag van 2012 is op 12 mei.

Op de agenda:
8 januari: te Bussloo nieuwjaarswandeling28 januari: start 2e fokkerscursus29 januari: wandeling met inventarisatie te Hoogersmilde17 maart: 1e trainingsdag Orweja Working Test19 maart: Buitengewone Algemene Leden Vergadering te Putten24 maart: fokkersberaad Stabijhoun te Putten31 maart en 1 april: jachttrainingsdag voor beginners te Heino28 april: Kampioenschaps Clubmatch te Harich12 mei: 1e fokkersdag te Zutphen

Wat, waar en wanneer


De nieuwste show-verslagen op de website
De volledige verslagen van de shows in Leiden, Goes , Leeuwarden en Oss zijn op de ledenpagina’s gepubli-ceerd. U vindt daar ook de verslagen van de Kam-pioenschaps Clubmatch en de fokkersdagen van mei en september 2011.

Bekijk alle showverslagen


Kerst- en nieuwjaarswens

De NVSW wenst alle leden en medewerkers bijzonder fijne feestdagen toe!


Aanmelden voor deze nieuwsbrief
Vorige nieuwsbrieven bekijken