Team Stads-, Dorps- en Bedrijfscontacten
 

Mei de doar yn 'e hs

 
 

Inhoudsopgave

 

Mei inoar halde wy de gemeentegids by!

 

Yn ’e gemeentegids stiet belangrike ynformaasje oer ús gemeente. Jim fine dêr ek de adresgegevens fan bedriuwen, ferieningen en organisaasjes yn ús gemeente. It aktueel hâlden fan ’e gemeentegids kinne wy net allinne, dêr hawwe wy de help fan ús ynwenners by nedich. Hawwe jim in bedriuw, feriening of organisaasje yn ús gemeente? 

Ls fjirder
 

Onkruidbestrijding


Het voorjaar komt er weer aan. Dat betekent dat het onkruid ook weer gaat groeien. We gebruiken in onze gemeente geen chemische middelen meer, maar zetten aannemers in om de stoepen schoon te houden. Zij branden het onkruid weg of bestrijden het onkruid met heet water of hete lucht. Gelukkig zijn ook veel bewoners bereid om het trottoir langs hun huis onkruidvrij te houden. Om de straten en goten goed schoon te houden gebruiken we onze eigen veegwagens en borstelmachines.

Lees verder

 

 
 
 

 
 


 

 

 
 


 

 

 
 


 

 

 
 
Contact
Gemeente Súdwest-Fryslân
Bereikbaar van 9.00-16.00 uur
Telefonisch: 14 0515
Mail: info@sudwestfryslan.nl

Postadres
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Kijk voor de openingstijden op:
www.sudwestfryslan.nl
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
  Klik hier als u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief.