Team Stads-, Dorps- en Bedrijfscontacten
 

Mei de doar yn 'e hs!

 
 

Inhoudsopgave

 

Mei-inoar halde wy de gemeentegids by!

 

Yn ’e gemeentegids stiet belangrike ynformaasje oer ús gemeente. Jim fine dêr ek de adresgegevens fan bedriuwen, ferieningen en organisaasjes yn ús gemeente. It aktueel hâlden fan ’e gemeentegids kinne wy net allinne, dêr hawwe wy de help fan ús ynwenners by nedich. Hawwe jim in bedriuw, feriening of organisaasje yn ús gemeente? Wolle jim dan neigean oft de gegevens dy’t yn ’e gemeentegids steane noch klopje? Fine jim flaters? Jou dy dan troch oan redactie@aksemedia.nl. Sy sille de gegevens yn ’e digitale ferzje fuort oanpasse. Yn ’e papieren gemeentegids fan 2019-2020 komme dan ek de nije gegevens te stean. Sa kinne ús ynwenners jim wer fine.

Digitale ferzje gemeentegids
 

Onkruidbestrijding


Het voorjaar komt er weer aan. Dat betekent dat het onkruid ook weer gaat groeien. We gebruiken in onze gemeente geen chemische middelen meer, maar zetten aannemers in om de stoepen schoon te houden. Zij branden het onkruid weg of bestrijden het onkruid met heet water of hete lucht. Gelukkig zijn ook veel bewoners bereid om het trottoir langs hun huis onkruidvrij te houden. Om de straten en goten goed schoon te houden gebruiken we onze eigen veegwagens en borstelmachines.

Helpt u een handje mee?

Lees verder

Onderhoud AED

 

Vanaf 1 januari 2018 heeft Lips Educatie Friesland het AED-onderhoud van het Antonius Ziekenhuis overgenomen. Het blijkt dat er veel vragen zijn omtrent de AED en het onderhoud ervan. Lips biedt verschillende opties voor onderhoud van AED’s aan. Ook kan zij bijvoorbeeld de aanmelding van de AED bij HartslagNu in orde maken en up to date houden. Voor de inwoners van de gemeente is een informatiepagina gemaakt. Hierop staan veel gestelde vragen over AED’s en verdere informatie over aanschaf en onderhoud ervan.

Informatiepagina Lips Educatie
 

Namen nieuwe straten of bruggen


De gemeente Súdwest-Fryslân krijgt regelmatig vragen over hoe een naam van bijvoorbeeld een nieuwe straat of brug tot stand komt. Wij vertellen u in dit bericht graag hoe dit in onze gemeente is geregeld. In onze gemeente is de commissie Naamgeving actief. Deze commissie, bestaande uit deskundige inwoners en medewerkers, adviseert het college van burgemeester en wethouders over de namen van onder meer onze straten, gebieden, en bruggen.

Weten hoe dit werkt?

Lees verder

Onderzoek Lokale Democratie

 

Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat duidelijk? Is er draagvlak voor besluiten? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen? De gemeente onderzoekt de kwaliteit van de lokale democratie. Van 2 tot en met 12 april kunt u daarvoor een korte online-vragenlijst invullen.

Doet u mee?

Deelnemen aan onderzoek
 

Een huis kopen of bouwen


Een huis kopen of zelf een huis bouwen in Súdwest-Fryslân? Groots en vrij wonen tussen Sneek, de Afsluitdijk en Stavoren, in een gebied met ruimte om te leven. Verbonden door water en wegen. In Súdwest-Fryslân voelt u zich thuis, of zoals de Friezen zeggen: thús. U vindt de nieuwbouwprojecten en vrije kavels ook op onze website: www.woneninsudwestfryslan.nl.

Wilt u een kavel kopen in de gemeente Súdwest-Fryslân? Of wilt u meer weten over de nieuwbouwprojecten in onze gemeente?

Kom langs of neem contact op

Kinderen rookvrij laten spelen

 

Voor gezond en veilig spelen is een rookvrije speelplek heel belangrijk. Steeds meer speelplekken worden rookvrij. Maak uw speelplek ook rookvrij en geef kinderen het goede voorbeeld. Zien roken, doet roken! In een rookvrije omgeving komen  kinderen niet in de verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voorkomen. Zo beschermen we  kinderen en zorgen we ervoor dat zij rookvrij opgroeien. Een rookvrije speelplek draagt bij aan een Rookvrije Generatie.

Helpt u mee? Voor gratis rookvrij borden, advies, ondersteuning en of vragen kunt u bellen of mailen met Akke Hofstee van GGD Fryslân.
T: 088 22 99 358
E:
a.hofstee@ggdfryslan.nl

Website rookvrije generatie
 

Een gezonde leefomgeving


In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Voor u als inwoner betekent dit: minder regels, kortere procedures en samen plannen maken voor de leefomgeving. Een belangrijk onderdeel van deze Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Dit is onze visie op de fysieke leefomgeving van de toekomst. In de periode april tot juni gaan we op verschillende plaatsen in de gemeente met u hierover in gesprek.

Wilt u meer weten over de nieuwe Omgevingswet en de Omgevingsvisie? 

Website Samen Sdwest-Frysln
 
Contact
Gemeente Súdwest-Fryslân
Bereikbaar van 9.00-16.00 uur
Telefonisch: 14 0515
Mail: info@sudwestfryslan.nl

Postadres
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Kijk voor de openingstijden op:
www.sudwestfryslan.nl
Súdwest-Fryslân
Súdwest-Fryslân
  Klik hier als u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief.